Elverdal lekeplasser

arkitekttegnede helhetsløsninger til lekeplassen

Elverdal har som mål å bidra til barn og unges fellesskap, helse og fysiske utfoldelse.
Vi arbeider målrettet mot å skape lekeplasser og uterom som styrker barns fysikk og utvikler deres motorikk.

Gladsaxe Sportscenter

I samarbeid med en landskapsarkitekt skapte Elverdal et idretts- og lekeområde ved Gladsaxe Sportscenter. Prosjektet er spesialdesignet som en lekeplass, som skal gi mulighet for gøyal og utfordrende lek. Samtidig skal det fungere som et av Danmarks største anlegg for oppsamling av regnvann.

Sælen

Sommeren 2014 spesialdesignet vi et harmonisk klatreanlegg til den nye institusjonen på Islands Brygge. Anlegget har mange ulike funksjoner og et vell av bevegelsesmuligheter. Her kan du se og lese mer om prosjektet.

Søndermarksskolen

De mange klare farger som nå pryder lekeplassen var et av de helt avgjørende aspekter ved Elverdals renovering av denne skolens uteareal. Det er videre lagt vekt på å skape en lekeplass som kan kombinere lek og læring.

Nordlys i Horsens

Elverdal inngår et samarbeid med Alexandra Instituttet om fremtidens interaktive og opplevelsesorienterte byrom. Her kan du lese mer om den interaktive installasjonen på Horsens torv, som ledet til samarbeidet.

Elise Smiths skole

Det er ikke til å ta feil av, den nye lekeplassen er populær hos elevene – de elsker den. Her blir de utfordret og møtes i fellesskapet skapt av den gode leken.