Det pedagogiske uterom for barn i alderen 0-6

Dagens barnehager spiller en avgjørende rolle i utviklingen av fremtidens samfunnsborgere. Derfor utvikler Elverdal produkter og prosjekter for barn i alderen 0–6 år. Produktene og prosjektene oppfyller den nylig vedtatte pedagogiske læreplanen, som danske institusjoner er underlagt. Planen arbeider med forskellige temaer og understreker blant annet, at lek må være en stor del av en institusjon – alt som kan være til nytte for institusjoner over hele Norden.

Utfordrende og trygge rammer

Hos Elverdal ønsker vi å skape utfordrende og trygge rammer, som underbygger barns trivsel og læring i spontan lek, hverdagsaktiviteter og pedagogenes planlagte lekeaktiviteter i uterommet. Med våre estetiske uterom, som innbyr til trygghet og trivsel, ønsker vi dessuten å oppmuntre til utforskning av egne og andres evner, følelser, fantasilek, kreativitet og samarbeidsprosjekter i barnehøyde.


Opprett en konto og få mange fordeler

  • Få tilgang til produktpriser
  • Last ned produktfiler
  • Få inspirasjon til ditt uterom

Opprett konto

Meld deg på Elverdals konferanser om det pedagogiske uterom

I januar 2019 holder Elverdal en gratis konferanse om det pedagogiske uterom, der vi i samarbeid med eksterne pedagogiske eksperter utdyper hvordan vi utvikler og skaper de best tenkelige pedagogiske uterom til barnehagene våre. Konferansen vil finne sted i København d. 16. januar 2019.

Vi sitter klare til å hjelpe deg

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Vi kommer også gjerne innom til et uforpliktende møte, der vi kan snakke om mulighetene for nettopp ditt uteområde.

(+47) 46 62 81 75 - info@elverdal.no