Dive Roll - parkour guide

Med denne teknikken kan du lære å hoppe gjennom eller over et objekt. 

Videoen er utviklet av parkourundervisning.dk