Alminnelige forretningsbetingelser Elverdal AS – Norge

Salgsbetingelser

Alle priser er eks. mva., frakt & montering.

Alle tilbud er gjeldende i 3 måneder fra det er overlevert kunde.

Alle tegninger og løsninger utviklet av Elverdal A / S er beskyttet av Åndsverkloven.

Kopiering av tegninger eller konstruksjon av løsninger, som vist på tegningene er ikke tillatt uten samtykke fra Elverdal A / S. Tegningene må ikke bli utlevert til tredjepart.

Leveringsbetingelser

Ved levering forventes det at det er tilkomstmuligheter for stor lastebil og at kunde er til stede og eventuelt bistår ved lossing. Ekstrakostnader som følger av vanskelige tilkomstforhold kan bli fakturert kunden. Der Elverdal har påtatt seg ansvaret for montering og opparbeiding av lekeplassen reserverer vi oss ift beplantning, gamle lekeapparater, spesielle grunnforhold og andre installasjoner. Merarbeid som en følge av disse reservasjonene faktureres i henhold til faktisk timeforbruk.

Det er kundens plikt å sørge for eventuelle byggetillatelser, samt å få kartlagt og merket opp ledninger, rørstrekk og lignende.

Betalingsbetingelser

Fakturaer forfaller etter 15 dager.

Ved overskridelse av betalingsfristen legges det på et purregebyr samt 1,5 % rente per måned.

Service

Elverdal inngår serviceavtaler med kunder om ønskelig. Hver 12 måned blir da alle lekeapparater kontrollert ihht. kravene for en årlig hovedkontroll av en lekeplassinspektør. Feil eller mangler blir reparert på timebasis. Deler som ikke dekkes av garanti kan bestilles.

Garanti

Forbehold

Det tas forbehold for trykkfeil, produktendringer eller prisstigninger.