Guider

Elverdal har utviklet en rekke guides om innredning av lekeplasser og involvering av lek & læring i utemiljøet.