Referanser

Elverdal utvelger i samarbeid med kundene våre nøye de lekeplasselementene som inngår i lekeplassen med hensyn til barnas utvikling, lek og læring samt samspillet med lokalmiljøet.