Forretningsbetingelser

Generelle betingelser

Levering, montering og mva er ikke medregnet i de oppgitte prisene, med mindre noe annet er nevnt i tilbudet. Fundament er ikke medregnet i priser på produkter som overflatemonteres.

Tilbud gjelder i tre måneder fra tilbudsdagen.

Alle tegninger og løsninger utarbeidet av Elverdal er beskyttet av lov om opphavsrett. Kopiering av tegninger eller oppføring av løsninger som fremgår av tegningene, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Elverdal.

Tegninger må ikke gis videre til tredjeparter. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produksjon av produkter basert på utviklerens tegninger og presentasjoner er det kundens ansvar å inneha de nødvendige designrettighetene til det som er bestilt.

Alle lekeapparater er produsert i henhold til EN1176.
Det tas forbehold for trykkfeil, utgåtte produkter, produktendringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentasjon er veiledende, og det kan forekomme justeringer og rettelser i det som leveres.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter produseres stort sett på bestilling, så bare i spesielle tilfeller vil det være mulig å avlyse eller endre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpliktet til straks å melde om feil og mangler ved leveransen. Ved mangelfull levering forbeholder Elverdal seg retten til å rette opp manglene innen en rimelig tid.

Særskilte betingelser for tilbud som kun omfatter leveranser
Ved leveranser forutsettes det at det er adkomstmulighet for en stor lastebil og at leveransen skjer ved bilen. Det forutsettes derfor at kunden er til stede og bistår avlessingen. Ekstra omkostninger som følge av vanskelige adkomstforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.

Særskilte betingelser for tilbud som omfatter montering og anleggsarbeid
Omkostninger og tidsforbruk som følge av vanskelige adkomstforhold, beplantning, gamle lekeapparater m.m. eller som følge av spesielle grunnforhold, installasjoner m.m., faktureres i tillegg.

Overflødig jord deponeres på kundens eiendom, med mindre noe annet er nevnt i tilbudet. Ved utlegging av gummibelegg er det spesielle krav til temperatur og fuktighet som må være oppfylt for at arbeidet kan utføres. Etter utlegging av gummibelegg kan det forekomme fargeforskjell, som vil jevne seg ut over tid. Les mere om betingelsene for utlegging av gummibelegg her.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med nedetid i byggearbeidet, som følge av funn av fortidsminner eller annen forsinkelse fra kundens side, bæres av kunden. Kunden har ansvaret for materialer som er levert til kunden.

Det er kundens ansvar å sørge for eventuelle bygge- og gravetillatelser samt å kartlegge og merke ledninger, rør o.l. i bakken. Elverdal hjelper gjerne til med søknader om grave- og byggetillatelse, innhenting av LER-opplysninger eller inspeksjon av lekeplass.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 15 dager netto. Større prosjekter akontofaktureres fortløpende etter fullføringsgraden. Ved bestilling av spesialprosjekter vil det være fortløpende akontobetaling fra bestilling.

Ved overskridelse av betalingsfristen legges det til et purregebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegynt måned. Eventuell tilbakeholding av betalinger vil bli pålagt 1,5 % rente pr. påbegynt måned. Elverdal forbeholder seg eiendomsretten over leveringer inntil betaling har funnet sted.

Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kredittforsikres før en ordre kan aksepteres. Hvis dette ikke er mulig, har kunden mulighet til å forhåndsbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti


  • 10 års garanti mot svikt som følge av material- eller produksjonsfeil på alle bærende deler.
  • 10 års garanti mot svikt i overflatebehandlede kryssfinerplater.
  • 10 års reservedelsgaranti.
  • 2 års garanti på alle andre fabrikkerte deler.
  • Garantien gjelder bare hvis produktene er installert i samsvar med monteringsveiledningen og korrekt vedlikeholdt i overensstemmelse med vedlikeholdshåndboken pr. det enkelte produkt.
  • Garantien dekker ikke slitasje, misbruk eller hærverk.
  • Ved reklamasjon sender Elverdal nye reservedeler vederlagsfritt i garantiperioden.
  • Står produktene fra Spiel-Bau i nærheten av hav- eller bymiljøer, så kan de visuelt forandre uttrykk noe som kan medføre ekstra vedlikehold. Patina kan fjernes med pussing/behandling med rense- og poleringspasta.