Visjon, oppgave og mål gl

Elverdals visjon, oppgave, mål og verdier

I Elverdal vektlegger vi høyt at vi alle jobber i samme retning og har en felles forståelse for hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi best kan gjøre det. Denne innsikten har vi avklart i en felles visjon og oppgave samt noen mål og kjerneverdier, som er veiviseren vår i det daglige arbeidet og som setter rammen for atferden vi ønsker å møte våre kunder og hverandre med.

Visjon

Lage estetiske uterom for fellesskap og allsidig utvikling til mennesker i alle aldre.

Oppgave

Lage de beste løsningene for uterom i tett samarbeid med kunder og partnere.

Vi vil

Vi bruker

Mål

Å alltid gi kundene våre en best mulig opplevelse, og skape de beste verdiene gjennom de produktene, prosjektene og tjenestene vi tilbyr.

Verdier

"Vi skaper best verdi for kundene"

Hos Elverdal gir vi alltid god service. Vi prioriterer tid til kundene og fokuserer på å bygge opp et godt forhold. For oss er det helt essensielt at vi alltid gir alle kundene en god opplevelse når de handler med oss. Dette gjelder fra den innledende kontakt, gjennom planlegging, prosjektering og utførelse og helt frem til og med den påfølgende drifts- og vedlikeholds prosess.

Hos Elverdal legger vi vekt på at våre kunder alltid opplever at vi leverer gode, langtidsholdbare løsninger og at sikkerheten er i orden. Vi ønsker å bli sett på som de som alltid har spennende og innovative ideer og løsninger. Av denne grunn har vi ansatt dyktige og erfarne arkitekter til å ivareta ideutvikling og spesialdesign.

"Vi gjør de riktige tingene og vi gjør dem riktig"

Hos Elverdal er det ikke bare viktig at vi gjør de riktige tingene. For oss er det minst like viktig at vi gjør dem riktig. Derfor er vi nøye med å behandle våre produkter på skikkelig vis, og sikre oss at det vi leverer fra oss er i ordentlig stand. I tillegg bruker vi intelligente metoder med lavt ressursforbruk og høy output. Vi prioriterer innsatsen vår, planlegger arbeidet vårt, finner den rette løsningen og sikrer oss at den effektivt blir realisert.

"Det skal være "morsomt" å gå på jobb"

Hos Elverdal legger vi vekt på å skape en god arbeidsplass med smil og godt humør. Vi møter både våre kunder og hverandre ansikt til ansikt. Ledelsen er synlig og tilstedeværende. Det er viktig for oss at vi har et godt samhold og løfter i flokk. Vi stiller krav til hverandre og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

"Å finne og vise veien til suksess"

Ledelsen hos Elverdal jobber daglig sammen med medarbeiderne, de deltar aktivt i bedriften og fremstår som rollemodeller. Ledelsen er opptatt av å motivere medarbeiderne, utstråle optimisme og skape en god atmosfære. Hver dag handler om å finne og vise veien til suksess for den enkelte medarbeider.

"Vi viser måtehold og gjør gode forretninger"

Vi passer på bedriftens ressurser som om de var våre egne. Vi sørger alltid for at det vi kjøper inn til firmaet har kvalitet. Vi er alltid på utkikk etter gode forretningsmuligheter, samtidig som vi beskytter bedriften mot tap og vi påtar oss ikke unødvendig risiko.

Vil du vite mer om Elverdal?

Under din lekeplassleverandør kan du lese mer om Elverdal og vårt arbeid.


Plassering

Danmark

Utført

Referansenummer