Parkour

Parkour er en fysisk disiplin som for alvor har vunnet sitt innpass i de senere år. Spesielt blant unge er det populært å utfordre seg selv på parkourbanens underlag. Målet med parkour er å komme fra punkt a til b fortest mulig i en glidende og effektiv flyt av bevegelser.

Parkour er en urban sport som har sitt utspring på gaten. Derfor er parkourredskaper og parkourstativer også veldig annerledes enn hva man ellers opplever i sport: Gelendre, murer og rekkverk er blant de mest vanlige elementene i en parkourbane.

La Elverdal hjelpe med Parkourbanen

Vil dere ha plass til en ny og spennende sport så la Elverdals arkitekter hjelpe med å utforme en parkourbane som passer inn i nettopp deres miljø.