Sjælør Boulevard

Som en del av prosjektet Plass til lek Valby, fikk Elverdal i oppgave å tegne og montere en helt ny lekeplass ved Sjælør Boulevard. Her kan du lese mer om resultatet.

En fargerik og grønn lekeplass for alle aldre

Det overordnede målet for den nye lekeplassen var å skape flere lekemuligheter for både mindre og større barn. Man ønsket også en mer fargerik lekeplass med rom som bevarte det grønne uttrykket. Dette ble løst ved at lekeplassen ble delt i to områder, ett for de minste barna og ett for de litt større barna.

De store barna fikk et område med lekeapparater som var valgt med tanke på å skape et morsomt og fysisk utfordrende område. Dessuten var det viktig at apparatene brakte farge og liv til lekeplassen.

For de små barna var det vitkig å skape et sammenhengende område som også utnyttet den eksisterende bakken. Resultatet ble et ormråde med lekehus, sandkasse, en vippe, et klatreanlegg og en hengekøye for avslapning for både barn og foreldre.


Plassering

Danmark

Sjælør Boulevard, 2450 København

Utført

2012

Referansenummer

1413