Søndermarken

I 2011 bygde man et anlegg på Søndermarken. Her kan man dyrke fitness og trene parkour på de nedsenkede trampoliner levert av Elverdal. Trampolinene brukes til å komme rundt på banen. Hele området har fallunderlag, så det er bare å sette farten opp. Man kan også svinge seg i apparatene som er i flere høyder.

En ny brukergruppe blir tilgodesett

Prosjekt Liv og Lys inneholder en moderne, interaktiv funksjon som er lagt ned i et historisk hageanlegg. En ny gruppe brukere blir tilgodesett, samtidig som hagen bevarer sin verdighet.

Det er etablert fire lag i hagen: en ny løpesti med ny grus i hagens ytterkant, belysning av stien med interaktiv styring, alle inngangene til hagen er markert og til slutt er det fire møtesteder med fasiliteter for trening, oppbevaring, informasjon og drikkevann. Møtestedene og inngangen har et tydelig designet felles formspråk; den retningsløse sirkelen, som samtidig er samlende. Hovedhensikten med prosjektet er å henlede oppmerksomheten på hagen og dens nye muligheter, samt å motivere flere til å løpe, også når det er mørkt.


Plassering

Danmark

Roskildevej 1, 2000 Frederiksberg

Utført

2011

Referansenummer

1424