Mange lekeverdier vil  styrke barnas utvikling

Med kroppen kan barna føle og merke verden. Barna beveger seg rundt og i leken styrkes barnas motoriske evner.

Vi jobber med å tilføre våre lekeapparater så mange lekeverdier som mulig, så vi er med til å støtte barnas motoriske og sosiale utvikling. Vi jobber med:

Balanse:
Å balansere på en forhindringsbane f.eks , er med til å utvikle vistibulærsansen og propioceptiv(rom) følelsen.
Balansering - og det å klatre og å turne - styrker også kroppen fysisk og forbedrer koordinasjonen. Lekeverdien er også med til å utfordre barna på nye og kreative måter.

Huske:
Å huske gir frihetsfølelse. Å huske er også med til å finjustere balansen og følelsen av rytme og timing.

Snurre rundt:
Kontrollert rotasjon er avgjørende for barnas vestibulære utvikling. Karuseller og andre lekeapparater , som snurrer rundt, er gode til barn i alle aldre.

Under/igjennom:
Tuneller o.l. apparater utvikler bevistheten for rom. (proprioception) lekeapparater som er lukket, er fantastiske og sikre steder å gjemme seg.

Opp over:

For barn er det spennende og klatre/løpe opp på toppen av et tårn, en knaus el.l. Barna føler seg store!
Nivåspringet i terrenget styrker vestibulærsansen(balansen) og proprioptivsansen(oppfatte rom). En bakke med en heldning på ca 30-40 grader er nok til å skape den ønskede bevegelse.

Høyt oppe:
Den farlige leken er en nødvendighet og utviklende. Når barna leker høyt oppe lærer barna å merke etter egne grenser og de utfordrer også følelsen på egen kropp.
Denne lekeverdien er det bedste ulykkesforebyggende tiltak. Her lærer nemlig barna å mestre risikoen.

Vipper:
På en enkel vippe (både sittene og stående) lærer barna og bruke egen kraft til å skape dynamikk – og muskelaturen styrkes.
Kinestesisansen (muskel/ledd) utvikles. En dobbeltvippe krever samarbeide. Følelsen av vekt og balanse utvikles naturlig, når barna skiftes til å sette fra.

Skli:
Følelsen av fart gir barna spenning, og det kiler i magen. Å skli utfordrer barnet til å fortsette med å bevege på seg. En sklie utfordrer barna til å skli på forskjellige måter eller de blir utfordret til å prøve sklistenger eller brannmannsstangen.

Hoppe:
Utviklingen av sansemotorikken skjer igjennom gjentagelser av bevegelser, som med tiden vil bli en vane. Når barna utvikler bevegelsessikkerheten og de oppnår kroppskontroll, så oppbygges både selvtilliten og selvfølelsen


Klatre:
Krysskordinasjonen styrkes, når barna klatrer. Lekeverdien utvikler forbindelsen mellom hjernehalvdelene. Noe som bl.a har påvirkning til leseparatheten til barna.

Føle:
Taktilsansen kommer i spill gjennom føtter, hender og ander kroppsdeler. Når barna f.eks. leker med sand eller stål, så vil de oppnå forskjellige oppfattelser og følelser.