Utvalgte referanse fra boligprosjekter

Lekeplassen i et boligområdet er der hvor barn og unge møtes. Boligavdelingens lekeplass skal være solid og vedlikeholdsfritt, samtidig som den også skal være herværksikker. Elverdals arkitekter designere og leverer en lekeplass med våre helt egne produkter. Lekeplassen er med til å gi barn, i alle aldre, en mulighet til å skape noen spennende aktiviteter. Lekeredskapene og innretningen overholder selvfølgelig Lekeplassstandaren.

Se utvalgte referansebilder.