Børnehuset Grantoften

Få inspirasjon til den nye lekeplassen til barnehagen deres. I dette designet er fokuset læring og utvikling av motorikken, noe som er utrolig viktig i barnahavealderen.


Kontakt

Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Plassering
Platanbuen 15
2750 Ballerup

Byggeår
2016

Referansenummer
2286, 2383 og 2781