Sundby Fritidshjem

På Sundby Fritidshjem skulle lekeplassen oppdateres. Det resulterte i en rekke multifunksjonelle løsninger, som samtidig utnytter plassen best mulig. Her kan du lese mer om prosjektet.

God utnyttelse av plassen

Som et ledd i å innrette et nytt lekeområde for fritidshjemmets barn, var det viktig å få utnyttet det forholdsvis lille område best mulig. Løsningen ble et klatreanlegg med all verdens spennende utfordringer samt huler til temaleker, hygge og avslapning. Dessuten ble det laget en sandkasse, som ble sammenkoblet med et spesialdesignet skur med kjøpmannsdisk, plantekasser og en pergola. Samlet sett ble det etablert en rekke multifunksjonelle løsninger, slik at man fikk plass til noe for alle aldre på et lite område. Som temafarge ønsket Sundby Fritidshjem rødt, noe som gjorde at vi malte skuret rødt og fremstilte gummibelegget i rødt og sort. Det fungerer meget bra, da fargen binder lekeplassens apparater sammen til én helhet.


Plassering

Danmark

Geislersgade 17, 2300 København S

Utført

2013

Referansenummer

1656