TRUST lekeplassene - den beste ramme til barn og unge

Københavns kommune har det overordnede ansvaret for å bygge de nye uterommene, og vedlikeholdelsen av kommunens mange hundre lekeplasser i barnehager og skoleområdet. Enemæke & Petersen og Elverdal inngår i et samarbeide som skal hjelpe Københavns kommune med oppførelsen av fler uterom til barn og unge i de forskjellige instutisjoner.

TRUST er navnet på samarbeidet mellem byggherren og underleverandørene. Elverdal er en av mange underleveranadører, som hjelper med lekeplassrådgivning og levering av lekeplass apparater. Vår oppgave i TRUST samarbeidet kan oppdeles i byggeri av midlertidige og permanente lekeplasser. De midlertidige lekeplassene oppføres typisk for en periode av 3-5 år, fordi en skole eller barnehage skal renoveres.

I en sånn situasjon kan det være at barna skal flytte ut i paviljonger for en avgrenset periode, noe som stiller særlige krav til lekeplassløsningen. F.eks så skal lekeapparatene overflatemonteres, så de kan fjernes igjen, uten at underlaget ødelegges. Dette er også den mest økonomiske løsningen hvis lekeapparatene kan flyttes og brukes i den permanente barnehagen.


Kontakt
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Plassering (et eksempel)
Torveporten
2500 Valby

Byggeår
2018 - frem

Referansenummer (et eksempel)
3980TRUST - Sikkerhet til mere lekTRUST byggeriene brukes typisk Olivia og Theodor lekeapparater. De er designet av Elverdal med et nordisk uttrykk, og produsert i Danmark. På denne måten er vi med til å sikre en høy kvalitet med garantert holdbarhet og lav vedlikeholdelse.

De to serier er bygget opp omkring en rekke grundmoduler, som kan utbygges med armgang, klatrevegg, sklie mm. Alle disse mulighetene tilfører høy lekeverdi til lekeplassen. Andre apparater som sandkasse, trampolin, karrusell og forskjellige typer husker kan også brukes.


Eksempel på funksjoner


Å bruke mange forskjellige lekeapparater gir barna mulighet for å utforske sine engen sansemotorikk. Her er noen eksempler på lekeapparater som kan støtte opp om utviklingen av de tre sansene:

Vestibulærsansen
Husker og svinge

Kinestesisansen:
Krabbe, klatre, balansere og hoppe

Taktilsansen:
Berøring med gummi og tre
I prosessen hjelper vi med:

1) Vi hjelper landskapsarkitekter med lekeplasssikkerhet og byggetekniske detalier og om adgangs muligheter. F.eks. kunne det være – hvor mang eikesveller skal det brukes for 'holde på' en jordhaug/bakke, hvor det kjører mooncars rundt. Andre spørsmål kan være mere sikkerhetsrelaterte som f.eks plassering av en huske, som ikke skal stå mitt iganglinjen/stien, for så kan det være fare for sammenstøt. Den kan f.eks stå iytterkanten av lekeplassen.


2) Rådgivning og logestikk i forhold til bebyggelse og lekeapparatenes plassering. Hvordan plasseres fellessonen(e) i forhold til bygningene. Hvilke apparater er best i et okkupert terreng. Vi kan hjelpe deg med alle dine spørsmål.

3) Vi gir råd om lekeverdier og utviklingav de forskjellige sansene. En lekeplass med mange lekeverdier gir barna debeste muligheter til å utvikle motorikken og de sosiale kompetanser. Samtidig vil også de mange lekeverdier gjøre så lekeplassen blir brukt mer.

4) Å sikre den effektive prosessen som understøtter Københavns kommunes partnerskapsmodell. Les mere om partneskapeneher og les f.eks. om referanseprosjektet CHR. Frederiks plass, som er utviklet og bygget innen for en begrenset tids- og økonomiramme. (Chr. Frederiks plasser ikke et TRUST prosjekt, men kun et eksempel på prosessforløpet.)

5) Levering og montering av lekeapparater. Du kan lese mer om vår rådgivning iprosessen, når vi designer og bygger uterom til barnehager og skoler.

Du kan lese mer om vår rådgivning i prosessen, når vi designer og bygger uterom til barnehager og skoler.


Eksempler på barnehage- og skoleprosjekter:


TRUST samarbeidet

Det bliver bygget helt anderledes i dag sammenlignet med for 20 år siden. Verdiene er spredt ut på mange forskjellige aktører i hele verdikjeden, noe som kan være en utfordring. I TRUST samarbeidet samles verdiene og aktørene sitter sammen fra start til slutt.

Med TRUST er det mellem Byggeri København (ByK) og en rekke utvalgte partnere inngått et strategisk partnerskap, som går over en lengre årrekke. Partnernes oppgave er å står for utvidelse, ombygning, og renovering af skoler, SFO’er og barnehager, pluss at de også skal bygge nye barnehager. I partnerskapet jobber de sammen. Partnerne har tillit til hverandre og de deler viten og spiller hverandre gode. Samarbeidsformen og den store portefølje gir mulighet for å jobbe mere systematisk med opptimering av prosessen. Konstellasjonen gir mulighet til å analysere, og samtidig lære og forbedre prosessen.

Målet er å bygge smartere, bedre, raskere og billigere.