Hindsgavl

I 2013 utviklet Elverdal en ny og fullkommen naturlekeplass til de mange besøkende i Hindsgavl aktivitets- og natursenter i Middelfart.

Lek i naturen

For Hindsgavl aktivitets- og natursenter var det viktig å skape en naturlekeplass som matcher stedets vektlegging av aktiviteter og opplevelser i området. Dette løste vi hos Elverdal ved å utnytte det store arealet rundt senteret og således skape en fullkommen lekeplass med et stort utvalg av aktiviteter for både små og store barn. Materialvalget falt på robiniatre, som på grunn av sin robusthet har et meget naturlig og unikt utseende.

Kontakt
Bo Thorsager
bo@elverdal.dk


Plassering

Danmark

Galsklintvej, 5500 Middelfart

Utført

August 2013

Referansenummer

1761