Skagen

Skagen er kjent for sin strand- og kystlinje. Lekeplassen skal sees som en videreføring av denne naturen og skal slik fungere som et kjenntegn for byen.

Til vanns og til lands

Selve plassen er delt opp i strand og vann ved hjelp av farget gummi. Sandkassen og lekehusene ligger på stranden mens båten er satt til sjøs. De dynamiske apparater ute i "vannet" symboliserer kystens ville brenning. De ulike materialer i nett og tre, refererer til havnens fiskenett og båter. Flere av de nordiske fiskearter, som torsk, hai og rødspette er representert i det blåfargede underlaget av gummi og er med på å forsterke plassen identitet. Kombinasjonen av standardelementer, flotte treutskjæringer og det fargede underlag av gummi, er med på å gjøre plassen til en unikt oppholdssted for byen.


Plassering

Danmark

Vestmolen 15, 9990 Skagen

Utført

2013

Referansenummer

-