Søndersø aktivitetsområde

Formålet med aktivitetsområdet i Søndersø var å skape et sted med flere, varierte leke-, trenings- og læringsmiljøer. Det er i hovedsak tenkt på større barn, unge og voksne, siden det allerede ligger en lekeplass for de små barna på motsatt side av sykkelstien.

En plass for alle

Det er tatt hensyn til både jenter og gutter, deres lek og former for lek, ulike sanseopplevelser, utfordringer, lek med foreldre osv. Barna har her mulighet for å eksperimentere og utvikle sin nysgjerrighet, fantasi, oppmerksomhet, konsentrasjon, bevegelsesglede og kontroll samt sin evne til å ta hensyn, samarbeide, vente på tur, hjelpe hverandre osv.

For de unge og voksne er området utviklet slik at det kan brukes som et motorisk- og fysisk krevende treningsområde. Her kan det trenes, konkureres og lekes. Aktivitetsområdet ligner ikke ne klassisk lekeplass, noe som er viktig for denne målgruppen. Aktivitetsområdet har blitt en naturlig forlengelse av den eksiterende sykkelsti, så mosjonister i området lett kan gå inn og gjennomføre en morsom og utfordrende 'pause'.

Området passer fint inn med de nærliggende hus og vegetasjon, men virker samtidig forlokkende på alle som går forbi. Vi har arbeidedet med materialer som passer inn i omgivelsene med sitt lette og transparente utseende, uansett hvilken retning man ser i.
Vi har arbeidet med et stramt design uttrykk, med organiske robiniastammer og taifuntov. Disse materialene harmonerer godt med de rolige omgivelsene, men signaliserer også robusthet.

Kontakt
Bo Thorsager
bo@elverdal.dk


Plassering

Danmark

Sømarksvej 160 A, 5471 Søndersø

Utført

Oktober 2014

Referansenummer

2071