Strandboulevarden- uterom til lek, læring og bevegelse

Mmed arkitekt Marianne Levinsen opplegg, fortsatte Elverdal de kreative arbeidet. Resultatet ble en estetisk iøynefallende lekeplass med en klar hvit farge som går igjen på hele lekeplassen. To transparente tårn troner majestetisk midt på lekeplassen.

Igjennom lekeplassens oppbygning er skolens sunnhetsprofil styrket. Her er det skapt rom til motorikk- og kondisjonstrening. På denne måten understøttes også læringsprosessen – en bedre innlæring igjennom bevegelse.

Lekeverdi
Det er skapt store variasjoner av opplevevelser fra små sansebedd til fokus på motorikk, kondisjon, bevegelse og læring.
Lekeplassen innbyr til en stor variasjon av motorisk trening:

Vestibulærsansen: Huske, svinge og rotere
Kinestesisansen: Krabbe, klatre, balansere, hoppe, armgang og skli
Taktilsansen: Berøring med stål, kunstgress og gummi.

Materialevalg
Lekeplassenhar et urbant uttrykk med robuste og langtidsholdbare materialer. På lekeplassen er det brukt stål, taifuntau med stålkjerne, kunstgress og gummibelegning.
En herverksikker lekeplass som krever minimum med vedlikeholdelse.den kan også klare ekstreme belastninger.

Prosessen
1. Elverdal ble invitert inn konkurransen for å komme med vårt beste bud på en skolegård.
2. Elverdal begynner den kreative prosessen med å tolke og analysere utbudsmateriale.
3. Elverdal vinner konkurransen.
4: Elverdal har en jevn dialog med kunden for å justere og rette inn på eventuelle forandringer.
5. Elverdal tenger ferdig den endelige løsningen.
6. Elverdal produserer og bygger den endelige lekeplassen.
7. Avlevering og åpning av lekeplassen.

Dette sier prosjektleder Mai Hammer, Københavns Kommune, om sammarbeidet med Elverdal:
”Sammarbeidet med Elverdal ble håndteret profesjonelt. Prosjektet var spesielt, fordi det skulle koordineres inn i andre prosjekter. Her oplevede jeg Elverdal som utrolig fleksible. Det endelige resultatet ble akkurat som det skulle. Alt blev oppfyldt til punkt og prikke”.

Kontakt
Jens Bo Thorsager
bo@elverdal.dk

Plassering
Strandboulevarden 47
2100 København Ø

Byggeår
2018

Referansenummer
2641 og 1843