Reverse Vault - parkour guide

Dette er en øvelse der du dreier 360 grader rundt deg selv, samtidig med at du skal passere en hindring. 

Videoen er utviklet av parkourundervisning.dk