Skolen på Strandboulevarden - spesialprosjekt

– uterom til lek, læring og bevegelseMålgruppe

 • Lekeplassen er utarbeidet for skolens elever i alderen 5–16 år, med primært fokus på mellomtrinnet 9–12 år.

Konsept

Med idéforslag fra arkitekt Marianne Levinsen fortsatte Elverdal det kreative arbeidet. Lekeplassen er estetisk iøynefallende med en klar hvit farge, som går gjennom hele lekeplassen. To spesialdesignede gjennomsiktige
tårn rager majestetisk midt på lekeplassen.

Skolens sunnhetsprofil er styrket gjennom lekeplassen ved å skape rom for motorisk trening og kondisjonstrening. Dette understøtter dessuten den dokumenterte sammenhengen mellom bevegelse og læring.

Lekeverdi

Det er skapt en stor variasjon av opplevelser fra små sansebed til fokus på motorikk, kondisjon, bevegelse og læring.

Lekeplassen innbyr til mange former for motorikktrening:

 • Vestibulærsans: huske, svinge, rotere
 • Kinestetisk sans: krype, klatre, balansere, hoppe, armgang, skli
 • Taktilsans: berøring med stål, kunstgress og gummi

Materialevalg

Lekeplassen har et urbant uttrykk med sterke og varige materialer i form av stål, taifuntau med stålkjerne, kunstgress og gummibelegg. En hærverksikker lekeplass som krever minimalt med vedlikehold og som tåler ekstreme belastninger.

Prosess

 1. Elverdal inviteres inn i konkurransen om å levere det beste forslaget til en løsning for skolegården.
 2. Elverdal påbegynner den kreative prosessen med tolkningen av anbudsmaterialet.
 3. Elverdal utnevnes som vinnere.
 4. Elverdal diskuterer jevnlig eventuelle justeringer med kunden.
 5. Elverdal tegner ferdig den endelige løsningen.
 6. Elverdal produserer og implementerer den endelige løsningen i det fysiske miljøet.
 7. Avlevering og åpning av lekeplassen.

Prosjektleder Mai Hammer, Københavns Kommune, sier følgende om samarbeid med Elverdal

Samarbeidet med Elverdal var ekstremt profesjonelt styrt. Prosjektet var spesielt fordi det ville bli koordinert med andre prosjekter. Her opplevde jeg Elverdal som ekstremt fleksibel. Det endelige resultatet var som det burde være. Alt ble
oppfylt, som det skulle.
Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Plassering

Danmark

Utført

Referansenummer