Legehavet - spesialprosjekt

– spesialdesignet tematisk lekeplass i det nye Nordhavn


Målgruppe

 • Barn i alderen 0-10 år i Århusgade-kvarteret i Københavns Nordhavn.

Konsept

I anbudet fra COBE Arkitekter var det ytret et ønske om et skisseprosjekt på to spesialdesignede lekeapparater: Kranen og Lasteskipet, som i uttrykk og materialevalg skulle harmonere med det omkringliggende havnemiljøet og skildre Nordhavnens industrielle periode.

Lekeverdi

Løsningen for den spesialdesignede kranen omfatter lekefunksjoner i form av skli-, klatre- og krypemuligheter. En løsning med både opphold, balanse og fart, som understøtter scenarioet om kranen på havnen.

Lasteskipet er utformet som en skipsstavn. En løsning som etter ønske forestiller et kantret lasteskip, hvor varene er falt ut og ligger og flyter i bølgene. En flerfunksjonell løsning, der de ønskede skipselementene er tenkt som lekeapparater med forskjellige lekefunksjoner og oppholdsområder.

Lekeplassen legger i høy grad opp til rolleleker og inneholder dessuten flere sentrale sansemotoriske utfordringer:

 • Vestibulærsans: huske, svinge
 • Kinestetisk sans: krype, klatre, balansere, hoppe
 • Taktilsans: berøring med stål, gress, sand, gummi og tre

Materialevalg

Materialene til Lekehavet er nøye utvalgt, slik at uttrykket refererer til Nordhavnens industrielle periode. Et uttrykk som fremmes med rustfritt og galvanisert stål kombinert med eik. Bak disse valgene ligger dessuten hensyn som sikrer at apparatenes konstruksjon overholder alle krav og sikrer god holdbarhet.

Prosess

 1. Som rådgiver for byggherren By og Havn I/S inviteres Elverdal av COBE Arkitekter inn i konkurransen om å levere det beste forslaget til en løsning for en tematisert lekeplass.
 2. Innenfor en fastsatt budsjettramme ble det ytret et ønske om et skisseprosjekt på to spesialdesignede lekeapparater: Kranen og lasteskipet. Dette inkluderte en detaljert anbudsbeskrivelse med ønsker om lekefunksjoner, materialevalg og uttrykk.
 3. Elverdal påbegynner den kreative prosessen med tolkningen av anbudsmaterialet.
 4. Elverdal utnevnes som vinnere.
 5. Elverdal diskuterer jevnlig eventuelle justeringer med kunden.
 6. Elverdal tegner ferdig den endelige løsningen.
 7. Elverdal produserer og implementerer den endelige løsningen i det fysiske miljøet.
 8. Avlevering og åpning av lekeplassen.
Jens Bo Thorsager

Kontakt

Jens Bo Thorsager

bo@elverdal.dk

Plassering

Danmark

Utført

Referansenummer