Wall Run - parkour guide

Når du mestrer denne teknikken vil du kunne klare å komme deg opp på en 3 meter høy mur! 

Videoen er utviklet av parkourundervisning.dk