Få hjelp til finansiering av ditt
  nærmiljø- og idrettsanlegg


  Kjenner du til mulighetene for tilskudd til oppførelse av anlegg i idrett og fysisk aktivitet med spillemidler fra Norsk Tipping AS? Har ditt idrett- og næringsanlegg eller friluftslivsanlegg stort brukspotensial? Da har du gode muligheter for å få tilskudd.

  Tilskudd gis etter bestemmelsene i «V-0732 bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Hovedformålet er å sikre at tilskuddet går til idretts- og nærmiljøanleggene som kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

  Her beskriver vi reglene for a. nærmiljøanlegg og b. aktivitetsparker, hvilket er de to søknadsberettigede anleggstyper, som vi kan hjelpe deg med.

  Ønsker du at vi ringer deg opp ? 

  Utfyll vennligst formularen vår, så ringer vi deg opp.  Søknadsberettiget til midler til et nærmiljøanlegg


  Nærmiljøanlegg er et anlegg for egenorganisert fysisk utendørsaktivitet, som ligger i tilknytning til borettslag, bygdelag og velforeninger.

  Nærmiljøanlegget skal være fritt og allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet. Først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet, men egenorganisert fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet. Anlegget må ikke være underlagt fortjenestebasert eierformer.

  Ikke søknadsberettiget er alminnelige lekeplasser og tilhørende lekeplassutstyr som er definert i NS EN 1176 (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.). Det gis for eksempel ikke tilskudd til anlegg til barnehagers uteområde, privatpersoner og privatskoler.


  Søknadsberettiget til midlet til aktivitetspark


  En aktivitetspark er et utendørs anlegg for idrett og fysisk aktivitet. En aktivitetspark er et flerbruks- og sambruksområde og kan bestå av flere ulike anleggstyper. Aktivitetsparker kan bygges i offentlige uterom som byrom, parker eller friluftslivsanlegg. Anlegget er ofte tilpasset ulike terreng og brukergrupper etter behov og funskjonsnivå.  Tilskuddets størrelse

  Fordeling av spillemidler til fylkeskommunene baseres på din søknadssum til ditt nærmiljøanlegg.

  Til et nærmiljøanlegg kan man få tilskudd på opp til 50% av godkjent kostnad.

  Grunnlag for tilskudd er en maksimal anleggsutgift på 0,6 millioner kroner, dette betyr at du kan maksimalt få et tilskudd på 0,3 millioner kroner. Dette kan gå til for eksempel finansiering av en basketballbane. Tilskudd beregnes per anlegg/element.

  Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er 50.000 kroner, som da vil gi deg et tilskudd på 25.000 kroner.

  Til utendørs skatepark gis det unntaksvis et maksimalt tilskudd på 2,4 millioner kroner.

  Til en aktivitetspark kan du maksimalt få et tilskudd på 2 millioner kroner (ved større aktivitetsparker med mer enn 6 enkeltstående anleggstyper foretas det særskilt vurdering).

  Beregningene kan være kompliserte, men vi hjelper deg gjerne med å lage et budsjett til din søknad.

  Hos oss finner du ditt nye nærmiljøanlegg

  Derfor skal du velge Elverdal til ditt nye nærmiljøanlegg eller aktivitetspark:


  • I produktprogrammet finner du alt til ditt nærmiljøanlegg eller aktivitetspark.

  • Vi benytter bæredyktige materialer for eksempel FSC-merker tre.

  • Våre idrettsløsninger får toppkarakter – se for eksempel hva som er skrevet om Bella Centret

  • Vi støtter deg lokalt, så din lokale konsulent hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen.