Elverdal lekeplasser

Arkitekttegnede helhetsløsninger til lekeplassen

Elverdal har som mål å bidra til barn og unges fellesskap, helse og fysiske utfoldelse. Vi arbeider målrettet mot å skape lekeplasser og uterom som styrker barns fysikk og utvikler deres motorikk.

BLOX - en lekeplass i sentrum av dansk design

Her har Elverdal opptrådt som underleverandør ved å innse OMAs design og ideer med utgangspunkt i vår ekspertise innen byggetekniske forhold, materialevalg, lekeverdi og lekeplassikkerhet.

Skolen på Strandboulevarden - uterom til lek, læring og bevegelse

En lekeplass med stor variasjon av opplevelser fra små sansebed til fokus på motorikk, kondisjon, bevegelse og læring.

Legehavet - en tematisk lekeplass i det nye Nordhavn

Elverdal har spesialisert seg på lekeapparater for denne fine oasen for lek - en lekeplass som i uttrykk og materialevalg skulle harmonere med det omkringliggende havnemiljøet og skildre Nordhavnens industrielle periode.