Hvordan søker man?
Les om søknadsprosessen herHer gir vi deg fem enkle gode tips og råd til søknadsprosessen:

1. undersøk om du er berettiget spillemidler.

2. kontakt kommunen. Hver kommune har egne konsulenter på sport og kommunen fastsetter selv søknadsfristen.

3. Sjekk ut Tverga, og les mer om egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Inviter med brukerne av aktivitetsparken til en idemyldring.

4. Kontakt oss for forslag, tegning, pristilbud og hjelp til din søknad.

5. Start prosessen med søknad.Krav til søknaden


Bestemmelsene i V-0732 stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, i tillegg til krav om hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden.

Idrettsanlegget skal for eksempel tilfredsstille størrelsene og funksjonene som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Dette innebærer forhold som spille- og aktivitetsflater, sikkerhetssoner og- områder.

"Anlegget skal være universelt utformet. Universell utforming betyr, at anlegget er utformet på en slik måte, at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming.
For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell".

Når du søker om spillemidler er det også krav om du har rett på grunnen der anlegget skal ligge, at anlegget er en del av en vedtatt kommunalplan som inkluderer idrett og fysisk aktivitet i tillegg skal det vedlegges en finansieringsplan. Prosjektet skal være fult finansiert, det vil si dekning for alle kostnader i prosjektet, som ikke vil kunne dekker av et eventuelt tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om krav til søknaden.


Frister


Rundt den 15. juni hvert år offentliggjør kulturdepartementet et nytt søkeår der man kan søke om spillemidler. Søknaden din om spillemidler skal innsendes til kommunen din, for kommunen selv fastsetter egen frist, prosedyre for innsending og kontroll av søknadene. Derfor blir du nødt til å undersøke fristene for din kommune selv, i tillegg til å få hjelp til en god søknadsprosess for eksempel med hjelp til vedtak. Senest den 15. Januar videresender kommunen søknader og vedtak til fylkeskommunen. Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker den 15. juli og sendes søkerne, samen en oversikt til departementet.

Søknad må formelt fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Du kan finne mer informasjon her på Anleggsregisteret, og søknadsskjemaet har du her.


Innsendelse av søknad


Du innsender din søknad via anleggsregisteret innenfor kommunens frist.

Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 15. januar hvert år.