Om Elverdal

Elverdal skaper arkitekttegnede uterom som er tilpasset brukernes behov. Lekeplasser, parkouranlegg og mosjonsbaner er noen av de mange løsningene Elverdal har utviklet i samarbeid med kundene. Visjonen er å skape optimale rammer for mosjon, helse, sosial interaksjon, lek og læring. Elverdal har som mål å bidra til barn og unges læring, utvikling, fellesskap, sunnhet og fysiske utfoldelse. Vi arbeider målrettet mot å skape løsninger som styrker barnas fysikk og utvikler deres motorikk, såvel som å støtte deres utvikling og læring.

Lek, læring og utvikling

Hos Elverdal skaper vi lekeplasser og uterom som appellerer til barn og unges fantasi, gjør dem oppmerksomme på deres sanser og åpner deres sinn for sosial kontakt med hverandre. Dette innebærer lekeplasser og uterom, hvor fysisk og motorisk utvikling står i sentrum, og hvor barn og unge får mulighet til å eksperimentere med deres nyskjerrighet, fantasi, oppmerksomhet, konsentrasjon og bevegelighetsglede.

Med hele veien

Hos Elverdal arbeider vi med å tegne og utforme helhetsløsninger og produkter ut fra spesifikke hensyn til målgrupper, demografi, miljø og andre vesentlige faktorer, slik at lekeplassen eller det enkelte lekeredskapet blir en del av en fremtidssikret og holdbar helhetsplan. Vesentlig for de enkelte produkter og helhetsløsninger er å skape en høy lekeverdi for den gjeldende målgruppen.

Vi yter service hele veien gjennom prosessen, fra planlegging, prosjektering og utførelse til den etterfølgende drifts- og vedlikeholdsprosessen. Vi inngår gjerne i deler av oppgaven eller som totalleverandør.

Sterk kompetanse og unike løsninger

Vi har stor erfaring med å tegne og utføre unike løsninger, og våre erfarne og dyktige arkitekter spesialdesigner gjerne elementer eller hele løsninger til stedet. Høy lekeverdi, lek og læring, sikkerhet, utsøkte materialer, bæredyktighet og estetikk er avgjørende når vi designer et nytt lekemiljø.

Hos Elverdal ser vi oss selv som trendskapende pionerer med fokus på intelligente og innovative løsninger. Det oppnår vi ved å tenke utenfor boksen og ha en egenskap til å spotte markedsbehovet. Lekeplasser og uterom utvikles i samarbeid med engasjerte kunder, barn og unge, dyktige arkitekter og ansvarsfulle håndverkere.

Hos Elverdal legger vi vekt på forskningsresultater og omsetter teori om lek og læring til løsninger i praksis. Derfor sørger vi for å holde oss oppdaterte med den nyeste viten om fysisk utfoldelse, bevegelse og læring.

Troverdighet og gjennomprøvde produkter og materialer

Vi verner om vår troverdighet, og anvender kun gjennomprøvde produkter og materialer av beste kvalitet. Med Elverdals mangeårige erfaring og sterke kompetanse tilbyr vi et samarbeid på et teknisk og faglig høyt nivå. Vi mener at det er viktig å presentere gjennomtenkte løsningsforslag, utarbeide spesifiserte tilbud og overholde tidsplaner.

Våre fagutdannede lekeplassinspektører utarbeider en sikkerhets- og installasjonsgodkjennelse før lekeplassen blir levert. Det er viktig at våre kunder opplever at vi leverer gode, langtidsholdbare løsninger, og at sikkerheten er i orden. Vi sørger derfor for at det vi leverer, alltid er i god stand.

Har vi vekket din interesse?

Våre arkitekter kommer gjerne til et uforpliktende møte, der dere kan diskutere mulighetene for nettopp ditt uteområde og et evt. samarbeid. Under kontaktpersoner kan du se hvem som er ansvarlig for ditt geografiske område.