​Tilsyn- og vedlikeholdsmanual

Kun sikre lekeplasser er gode lekeplasser. Du finner vår tilsyns- og vedlikeholdelsesmanual til de forskjellige materialer her.
Vedlikeholdelsesplan av lekeapparatet, treningsutstyr, solseil, bord-/benksett, pannabaner og mutibaner

Lekeapparater i stål

Lekeapparater i betong