​Tilsyn- og vedlikeholdsmanual

  Kun sikre lekeplasser er gode lekeplasser.

  I henhold til norske rettningslinier gjelder § 16. Ettersyn og vedlikehold

  Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.


  Du finner vår tilsyns- og vedlikeholdelsesmanual til de forskjellige materialer her.
  Vedlikeholdelsesplan av lekeapparatet, treningsutstyr, solseil, bord-/benksett, pannabaner og mutibaner

  Lekeapparater i stål

  Lekeapparater i betong

  Lekeapparater i tre