​Tilsyn- og vedlikeholdsmanual

Kun sikre lekeplasser er gode lekeplasser.

I henhold til norske rettningslinier gjelder § 16. Ettersyn og vedlikehold

Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.


Du finner vår tilsyns- og vedlikeholdelsesmanual til de forskjellige materialer her.
Vedlikeholdelsesplan av lekeapparatet, treningsutstyr, solseil, bord-/benksett, pannabaner og mutibaner

Lekeapparater i stål

Lekeapparater i betong

Lekeapparater i tre