​Tilsyn- og vedlikeholdsmanual

Kun sikre lekeplasser er gode lekeplasser.

Du finner vår tilsyns- og vedlikeholdelsesmanual til de forskjellige materialer her.Vedlikeholdelsesplan - lekeapparatene, treningsudstyr, solseil, bord-/benksett, pannabaner og multibaner
Drift- og vedlikeholdsmanual - lekeapparater i stål
Drift- og vedlikeholdsmanual - lekeapparater i betong