Design av lekeplassen til barnehagen

  På lekeplassen i barnehagen så styrker barna sin grundmotorikk. De er i gang med å finne ut av kroppen sin- hva kan jeg? Barnehagealderen er også den tid i barnets alder hvor det tar elefantskritt i sin motoriske ferdigheter, hvis de altså blir utfordret riktig. Samtidig skal lekeplassen være det stedet hvor de også trener og øver sine sosiale ferdigheter i fellesskap med andre barn.

  Står du og skal designe en lekeplass til en barnehage e.l.? Så er vi din professjonelle sparrings- og samarbeidspartner, vi kommer med råd fra start til slutt. Her kan du lese mere om verdisettet for det pedagogiske arbeidet, og få inspirasjon til designet av den gode og utviklende lekeplassen.

  Viktige punkter når vi utvikler en lekeplass

  - Vårer pedagogiske ståsted er følgene når vi utvikler en lekeplass til en barnehage
  - Barn skal ha lov til å være barn
  - Leken er sentral
  - Mindre fokus på det å være skoleparratBarn skal lære å begå seg i livet
  - Barn skal lære å være i et felleskskap med andre

  ​De seks læreplanstemaer

  De viktige poengene er med til å danne rammen om forståelsen av de feles verdiene. Vi jobber med seks temaer:


  ​​Hvordan oppbygger og skaper vi de beste uterommene?

  Vi jobber her med fire begreper når vi skal skape en lekeplass:


  ​Her er et eksempel på en arkitekttegning av en lekeplass

  Når vi tar utgangspunkt i de seks læreplanstemaene og de fire begrepene, som er beskrevet lenger oppe, så vil en arkitekttegnet lekeplass til barnehagen f.eks. se sånn ut.


  ​Oppbygning av en lekeplass - dette bør du huske

  Med utgangspunkt i 'den styrkene pedagogiske lærerplanen' er den gode og utviklene lekeplassen i en barneahage et utendørsfrirom. Her kan barn være barn. Det er plass til det enkelte barnet, som så kan styrke sitt selvverd og samtidig utvikle seg i felleskap med andre.

  Her kan du lese mere om hvordan lekeplassen er bygget opp, og hva du bør tenke over.


  Lekeplassens oppbygning

  En veldisponert lekeplass har en fellessone plassert tett på inn- og utgangen til barnehagen. Her skal det være plass til barn og voksne. Her skal de kunne sitte og spise og slappe av. Det kan også være et podie eller en scene til fellessamlinger. Ut over dette, så er det også en god ide å inndele lekeplassen i mindre og større rom.  En stor åpen lekeplass med transparange apparater tiltaler de færreste. Små hyggelige oaser, som man kan gjemme seg i. her kan man også være alene eller sammen med andre. Dett er godt for spesielt de mindre barna.  Rum kan skapes ved hjelp av:  • Terrengforskjeller som bakker eller daler. Podier som er hevet over jorden er også en god ide.
  • Overgangen fra den ene belegning til den anden, f.eks i form av en sti.
  • Massive lekeredksper som lekehus eller bålhus. Det er viktig at barna altid har muligher til å komme i kontakt med de voksne.
  Rolige soner plasseres typisk lengst vekk fra fellessonene. På den motsatte siden av en fellessone kan man med fordel plassere de mere vilde og kropslige funksjonene som ballspill, sykling, karuseller, husker og klatring.
  I designet og oppbygningen av lekeplassen til de 0-6 år, husk:

  • Forskjellige romstørrelser - både store og åpne rom til den vil de leken, og de små og mere.
  • avlukkede rom til den rolige leken. Beplantning i form av grass, trær, busker, blomster og planekasser, alt dette som en del av rominndelingen.
  • Nivåforskjeller så barna kan løpe/kjøre opp og ned på av bakkene. Det kan oppstå vanndammer og det kan ligge is.
  • Oppholdsmuligheter som å sitte, ligge, stå eller bare samles til både barn og personalet.
  • Områder med sol og og områder med skygge- er typisk viktig om sommeren. Når materialvalget er konsekvens så gir dette en god helhet og et godt estetisk uttrykk.

  ​Her kan du bli inspirert og se de utvalgte referanser

  Se alle referanser


  Ønsker du at vi ringer deg opp ? 

  Utfyll vennligst formularen vår, så ringer vi deg opp.