Design av uterom til parker, byrom o.l.

  I dag blir parker og andre uterom brukt oftere en før. Det er normalt å snakke om voksen fitness i det offentlige rom. Parker og andre fellesarealer er blitt en stor del for mennesker i alle aldre, om man er alene eller sammen med andre. Dette stiller krav til designet av uterommet. Estetisk og velanlagte uterom kan være med til å gi X-faktor og å tiltrekke turister, samtidig som det fasholder barnefamiliene i byen.


  Skal du designe et nytt offentlig uterom som f.eks en lekeplass for en kommune? Eller skal du komme med et opplegg til å etablere en skaterbane til de unge? Vi vil rådgi deg hele veien fra ide til tegning og oppførelse. Les mere her , og bli inspirert til å designe et aktivt uterom.

  ​Hvordan oppbygger og skaper vi de beste uterommene?

  ​Det offentlige uterom – et eksempel på en arkitekttegning

  Når vi tar utgangspunkt i de soner, opphold, lekeapparater og landskapet, vil en arkitekttegnet lekeplass, til det offentlige rom se sån ut.  ​Utfluktsmål og lekespots


  Leke- og bevegelsesapparater kan være ene del av et byrom, på forskjellige måter. Når vi utvikler uterom til et offentlig uterom, så snakker vi overordnet utfluktsmål og lekespots. Utfluktsmål er en løsning som kan betegnes som et planlagt mål. Lekespot er et enkelt eller få lekeapparater, som kan brukes til spontan lek. Valg av løsning avhenger av forhold som området, beligghenhet og økonomi.

  Har du bruk for mere viten? Så vil du finne flere innformasjoner under menypunktet 'utfluktsml og lekespots' til parker, byrom og andre offentlige rom.  Les mere om utfluktsmål og lekespots

  ​Husk også å skapetrygghet

  Det er en rekke faktorer som være trygghetsfremmende, dette er med til å utvide bruken av området. Følgene er viktig å ta stilling til mens prosjektet utvikles:

  Belysning:
  Lys skaper trygghet og utvider bruken av et område.

  Gjerdet:
  Lekeområder som iigger i nærheten av en traffikert vei skal være gjerdet inn.

  Åpenhet:
  Området bør disponeres med forskjellige rominndelinger. De enkelte rom børe være enkle å overskue.

  Natur:
  Beplantning kan være med til å skape mindre rom på lekeplassen.

  Gjemmesteder:
  Lekeplasser bør ikke ha gjemmesteder, som f.eks et lukket lekehus, da dette kan tiltrekke feil brukergruppe. For eksempel narkomane o.l

  Glem ikke å tenke over følgende

  Utover funksjonene er følgende også verd å tenke huske når det skal skapes et godt areal til lek og bevegelse i det offentlige rom:

  Tilgjenglighet:
  Skal forskjellige brukergrupper ha mulighet til å bruke arealet?

  Synlighet:
  Hvem kan se inn på arealet og er det en god ide i forhold til målgruppen?

  Tilskuere:
  Skal det være mulighet til at å kikke på, uten at man selv er med?

  Le:
  Skal arealet fungere uansett vær. Vinter, regn eller mye vind?

  Estetikk:
  Hvordan passer funksjonene inn i omgivelsene? Passer de inn i landskapet, fargene o.l

  Identitet:
  Området med stærk identitet og historie og tydelige funksjonstemaer øker bruke. Hvordan og hvem skal den appellere til?

  Natur:
  Er det ekisteren beplanting som skal inngå i designet?

  Her kan du se et par referanser. Bli inspirert

  Se alle referanser

  Her har du våre medarbeidere!

  Har du bruk for hjelp til å finne de riktige lekeapparatene, eller mangler du inspirasjon til å designe ditt nye uterom? Om det dreier seg om det ene eller det annet, så vil vi gjerne hjelpe deg.

  Finn kontaktperson