Design til skolegårdens uterom

  Skolene skal også sørge for at elevene får mosjon og bevegelse hver dag. Dette gjør de via gymnastikk eller når de får den understøttene undervisningen ut i skolegården. Men lekeplassen på skolen er også et frirom til barn og unge. Det skal være trygt og det skal også kunne klare alle utfordringene til elevene i alle alderstrinn, og med forskjellige behov.

  Skal du designe en ny lekeplass til en skole? Så er vi din profesjonelle samarbeidspartner. Her får du rådgivning fra start til slutt. Her kan du lese mere om hvordan skolene kan tilby elevene daglig mosjon, og du kan få gode råd om disponering, og innspirasjon til designet av det gode uterommet.


  ​BevegelseI undervisningen

  Mosjon og bevegelse I skoletiden er med til å gi elevene bedre sunhet, trivsel og konsentrasjon. Vi anbefaler 45 min fysisk aktivitet daglig.

  All bevegelse teller med,også når man i et friminutt får pulsen opp pga det er full fart på karusellen. Ideen er med andre ord, er at skolen skal ha noen lekeapparater i uterommet som motiverer til lek. Og de kan bli brukt i undervisningen.

  Det er her snakk om fire muligheter til bevegelse i undervisngen.

  Forklaring til de fire tilgangene til læring:

  1) Kroppslig forankret læring

  Kroppen blir brukt til å arbeide med læringsmål, og kroppen er aktiv i læringsprosessen. Her jobbes det med belastning, hurtighet, rotering og akselerasjon.

  2) Power breaks
  Power breaks på 5-10 min.kan brukes i timer hvor målet er å øke elevenes oppmerksomhet og motivasjon. Redskapene kan være et klatrenett eller en f.eks en trampolin til å hoppe 7-tabellen på.

  3) Fysisk aktivitet
  Ved fysisk aktivitet så trenes det styrke og uteholdenhet. Termoplast eller høye barrer er de apparatene som anbefales til dette. Her kan du trene med egen kroppsvekt for å oppnå fysisk aktivitet.

  4) Motorisk trening
  Motorisk trening er utvikling av de grunnleggene sanser som vestibulærsansen, taktilsansen og kinestesisansen. Trening av disse sansene har vist seg å ha avgjørene betydning for å lære optimalt. Et eksempel her kunne være å leke på en karrusel.

  Hvordan oppbygger og skaper vi de beste uterommene?

  Vi jobber her med fire begreper når vi skal skape en lekeplass:


  ​Her kan du se et eksempel på en arkitekttegnet lekeplass


  Når vi tar utgangspunkt i de fire nevnte elementer, vil en arkitekttegnet lekeplass til en skole se sånn ut.


  Den generelle disponering av uterommet til skolene

  En veldisponert uterom til en skole, tar som regel utgangspunkt i skolens hovedinngang. Det er som regel denne vei elevene ankommer om morgenen. Det er også denne vei foreldrene, skolens gjester og personalet kommer også. Derfor er det viktig at skolen allerede ved inngangen kan vise hvilke verdier de har fokus på . samvær, bevegelse og læring, eller hva man som skole gjerne vil signalisere.

  Er ideen å investere i et stort og iøyneflallende lekeapparat eller en hovedaktivitet? Så kan hovedinngangen være en god plassering. Det er en god ide å anlegge en større fellessone sentralt i forbindelse med hovedaktiviteten. Her kan alle elever samles i f.eks forbindelse med idrettsdagen eller første skoledag.

  Rolige redskaper plasseres i den ene ende av fellessonen og de litt vildere plasseres i den anden. Ved alle aktiviteter er det en god ide med mulighet for opphold/pauser. Oppholdsstedene kan ha forskjellig karakter. Normalt ville vi plassere noen 'ikke bevegelige' elementer ved de rolige redskapene, og noen bevegelige elementer i nærheten av de litt vildere apparatene.  ​En god ide å huske i designet til lekeplassen

  • Forskjelligeromligheter- noen store og åpne og noen mindre avgrenset.
  • Forskjellige lekeredskaper dvs. stasjonær og dynamiske apparater, til forskjellige typer lek.
  • Apparatene kan brukes av mange barn på en gang.
  • Det skal være noe høyt så de kan klatre opp og få overblikket over, typisk et stort område.
  • Både tydeligere og mere indirekte læringselementer i innretningen, belegning og i valg av apparater.
  • Oppholdsmulighetene skal variere mellem å sitte, ligge og stå. Her skal det være plass til alle, små og store.
  • Beplantning som grass, trær, busker og blomster er med til definere rummet og bryter med de litt harde overflatene.

  ​Ut over funksjonene på lekeplassen, skal det også tas stilling til følgene:

  • Skal det være mulighet for å kikke inn på arealet/aktivitenene?
  • Skal flere brukergrupper ha mulighet for å benytte stedet?Blir skolen brugt når skoledagen er over?
  • Er det trygge rammer som, lys, åpenhet, gjerde og ansatte?
  • Skal arealet brukes om vinteren, i regn eller er området utsatt for ekstreme værforbehold?
  • Hvordan passer apparatene inni omgivelsene? Er det tatt høyde for om bebyggelesen er ny eller gammel?
  • Områder med sterk identitet og tydelige bruksområder er med til å øke bruksverdien

  ​Her kan du se etutvalg av våre referanser

  Se alle referanser

  Ønsker du at vi ringer deg opp ? 

  Utfyll vennligst formularen vår, så ringer vi deg opp.