Workshop - design et uterom

  Når du skal designe en lekeplass eller et uterom, så er det mange muligheter! Og du tenker kanskje over dette: Hvilke lekeapparater skal jeg velge? Hvilke materialer passer best? Hvordan kan jeg skape et uterom, som gir leke- og læringsmuligheter for både store og små?

  For å få svar på dine spørgsmål tillbyr vi å holde en workshop, hvor både elever og lærere m.m. kan være med. Våre erfaring er at når elevene er med i prosessen, så tar de større eierskap og ansvar på uteområdet.

  Hvordan planlegger og organiserer vi en workshop

  En gruppe elever, allerhelst fra hvert klassetrinn, samles til en workshop på skolen. Her er vår erfaring at det er elevrådet som deltar. Vi har god erfaring med grupper på 10-12 personer. Vi anbefaler at alle aldersgrupper er representert.

  Workshoppens er som en 'tragt'. først arbeider eleven indeviduelt med noen bestemte spørsmål:

  • Hva savner du?
  • Hvilken sport liker du best?
  • Har du behov for solen, vinden eller le?
  • Har du innputt fra dine klassekammerater?


  I denne fasen tegner og skriver elevene. Etterpå arbeider elevene sammen to og to. Og til sist arbeider de sammen til større grupper. Samtidig bliver det vist et innspirasjonsopplegg og delt ut bilder, som viser produkter og stemniger.

  Ut fra bilder og de tanker elevene har gjort seg, vil gruppen i fellesskap lage en collage, som skaper ideer, tanker, behov og ønsker.

  Tilslutt skal de fremlegge collagen for hverandre. I prosessen bruker vi Workshopspillet. Det består av et sæt bildekort, som skal hjelpe i prosessen med å kartlegge ønsker mm til lekeplassen.

  Sånn bruker vi materiale  Vi går igjennom gruppenes ideer og ønsker, og vil best mulig få det med i prosjektet vårt. Noen ganger har elevene et bestemt produkt ønske, andre ganger har de et mer substilt ønske som en stemning, en følelse, et behov eller en morsom ide.

  Tankene bak disse ideer blir analysert, og vi får de omsatt til konkrete ideer til romutformning. Alle innputt blir tatt i betraktning som feks formspråk, farge og feks disposisjon av rommet m.m.

  Bestill en workshop

  Du kan alltid bestille en workshop på
  info@elverdal.no