Booke en workshop - kroppslig forankret læring

  Vi lærer deg hvordan du best mulig kan utnytte uterommet og høyne elevenes læringsparathet. Vi benytter oss av teorien om kroppslig forankret læring, som med power breaks, motorisk trening og fysisk daglig aktivitet øker elevenes faglige og sosiale resultat.

  På denne siden kan du også booke en workshop med bevegelses- og læringskonsulent Smilla Thorsager


  Sånn stimulerer du elevenes læringsparathet  Mennesket- og også våre hjerne- har fra starten av utviklet seg som race pga interaksjonen mellom kropp og omgivelser. Hvis vi skiller bevegelse og motorikk fra de kognitive prosesser, vil dette være unaturlig for hjernen vår og heller ikke være så effektiv som hvis vi inndrar kroppen i selve læringsprosessen. Dette heter på fagspråket: kroppslig forankret læring/embodied cognition.

  Vi jobber med kroppslig forankret læring ved å bruke power breaks, motorisk trening og fysisk aktivitet for at elevene skal være mere lærings mottakelige.
  Power Breaks

  Power Breaks heter også Brain-breaks, icebreaker og energizers. Powebreaks varer i typisk 5-10 minutter, og de kan brukes i de leksjoner hvor det er bruk for å øke elevenes oppmerksomhet og motivasjon. Resultatet er at elevene får mere energi og letter for å lære. Powerbreaks kan, det behøver ikke, å inneholde et faglig tema.


  Motorisk trening
  Motorisk trening er trening av de grunnleggende sanser, som balansesansen, berøringssansen og den kinestiske sans. Det har vist seg at å trene disse sansene så har det en avgjørene betydning for å lære optimalt.


  Fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet er bevegelse, som trenes ved å trene kroppens styrke og utholdenhet. Målet i seg selv er ikke å lære noe når en trener, men er ment som et middel til å oppnå målet: 'Readiness-to learn' eller på norsk: læringdberedt.  Bli kledd godt kledd på til å utnytte uterommet

  Å inplimentere bevegelse i undervisningen sin er noe som tar tid og tilvenning. På workshoppen får dere praktiske eksempler på øvelser til de forskjellige fagene, og du får også noen redskaper til å utvikle noen øvelser selv, som vil passe til undervisningen.

  Du får også oplæring og mulighet til å øve deg, og vår bevegelse- læringskonsulent Smilla Thorsager vil gi deg gode råd.

  Du bliver lært godt opp, så du kan utnytte uterommet deres. Dette vil gi dere gladere og mere motiverte og ikke minst læringsklare barn.

  Book din workshop her


  Smilla Thorsager, Cand. Scient i Idræt og Sundhed

  (+47)52 97 25 57 / info@elverdal.no

  Pris: 15.000,- kr. (ekskl. transport)