​Beskrivelse av workshopspillet

  Har du bruk for å få satt gang i tankene i forbindelse med ønsker og mål o.l til din nye lekeplass. Så vil vi gjerne tilby dere og komme forbi og gjennomføre en workshop. Under et sånt besøk vil det være en god ide å spille workshopspillet.

  Spillet består av flere forskjellige bildekort bl.a en rekke produktkort og stemningskort.


  Produktkortene
  - på disse kort sees bilder av alminnelige redskaper som husker, sklier og klatreanlegg. Men produktkortene har også bilder av vilde redskaper som vannsklier og Go High baner.  Stemningnskortene - der er to typer forskjellige stemningskort. Den ene typen er glade bilder, som viser masse barn som har det morsomt sammen i forbindelse med lek, idrett, undervisning , matlavning mm. Det andre typer kort viser bilder av ubehagelige stemninger, som f.eks et barn som blir holdt uten for leken. Et barn som er lei seg, fordi det er kommet tilskade.  De mange forskjellige bildene gir innput til ettertanke og mulighet til å tenke ut av boksen.  Med til hvert spill hører det også tre Ønskekort med, her står det:  • Det liker jeg godt
  • Det vil jeg gjerne oppnå
  • Det vil jeg gjerne forandre på

  ​Bruksmuligheter

  Det kan være vanskelig å bli enige om hvordan en ly lekeplass skal se ut uten at en har noe å sammenligne med. Dette er spillets formål- dels skal det sette gang i tanker og ideer, og dels så er det med til å målrette samtalen så det er enklere å bli enige. Typisk vil vi bruke spillet sammen med skoleleder, en SFO-leder, en idrettslærer, elever og andre interesserte.

  Vi starter med å legge ønskekortene med teksten opp (eller et eller to ønskekort. Så legges alle bildekortene frem i en stor rotebunke. De legges også med bildesiden opp. Så legger skal alledeltagerne velg det bildekortet som de synes passer best til hver av de tre Ønskekortene.

  Resultatet er tre ønskekort hvor det ligger flere bildekort oppå. Bildene er med til å fremme en diskusjon om hvilke retning skolen vil med skolegården. Konsulenten fra Elverdal kan komme med tilleggsspørsmål hvis det er behov, som f.eks hva er viktigst for dere. Svaret kunne være høy aktivitet, hygge eller vedlikholdsfrihet.

  Avhengig av hvor fort det oppstår enighet, er det naturligvis også en mulighet at skolen låner spillet og spiller det uten at Elverdal er med. Vi vil typisk ta kontakt etter et par uker for å høre til resultatet. Det viktigste med spillet er at dere har kommet til enighet om hvilke ønsker dere har til lekeplassens funksjoner, lekeredskaper m.m. For jo bedre dere kan formulere hva dere ønsker dere, og hva som er viktigst for dere, så er det enklere for oss å tegne den nye lekeplassen deres.

  Det er også en god ide med spillet i en stor forsamling av elever f.eks i elevrådet. Her er det en god ide å bruke flere spill, så prosessen kan gi mening. I disse situasjoner velger vi å kombinere med A-3 ark, som vi har forberedt hjemmefra, og så passer til uterommet deres. Disse arkene gir en bedre mulighet for å få et output med hjem fra workshoppen. Resultat er at outputtene kan 'overføres' direkte til et designopplegg til dere.

  Ellers er fremgangsmåten den samme som det som er beskrevet over. Forskjellen er bare at man klistrer disse A3-ark og skriver kommentarer og holdninger ned i stede for å bare å snakke sammen. På den måten kan flere grupper jobbe med det samme spørsmål samtidig. Så selv om vi ikke hører alt så får vi allikevel alle inputtene med hjem. Bestill en workshop.

  Du kan altid bestille en workshop på

  info@elverdal.no

  Bestil en workshop 

  Du kan altid bestille en workshop på
  info@elverdal.no