Råd og hjelp til design av uterom i parker, byrom o.l.

  I dag bruker mange mennesker parker og andre uterom til løp og ballspill, men større anlegg som skater- og parkouranlegg blir også flittig brukt. Mennesker i alle aldre bruker det offentlige uterom mere og mere aktivt. Enten man er alene eller sammen med andre. Utover dette velger flere barnefamilier å bli boene i byen, noe som også stiller krav til designet. Ønske om å tiltrekke turister, så har designet av byrommet høy prioritet.


  Er du f.eks. prosjektleder i en kommune, og skal i gang med å rennovere eller etablere et nytt lekeområde, eller en ny skaterpark til de unge? Så hjelper vi deg. Vi gir råd og hjelper hele veien fra ide til tegning til utførelse.

  Når vi utvikler en lekeplass så snakker vi typisk om utfluktsmål og lekespots. Her kan du lese mere om de to typene uterom til det offentlige byrom. Få flere informasjoner f.eks om prosessen.

  Hvordan bygger og skaper vi det beste uterom?

  Vi jobber med fire begreper når vi skal skape en lekeplass:

  Sånn forløper prosessen

  Vi har bred erfaring med å utvikle og designe lekeplasser, oppholdsrum o.l. til det offentlige rom. Vi tar høyde for alle forhold i prosessen. Dette er en sikkerhet til deg, så du vet vi kommer frem til nettop den løsning som dere ønsker dere. Her ser du får du et innblikk i prosessen når vi designer et uterom, park o.l.


  1) Oppstart
  • Rådgivning
  • Besøk av lokasjon
  • Hvem er brukere-målgruppe
  • Budsjett
  Tidsetimat


  2) Design
  • Innspirasjon og referanser
  • Workshop
  • Beregning av customdesign
  • Prosjektforslag/2 D eller 3 D illustrajon
  Evt. rettelser


  3) Godkjennelse
  • Presentasjon
  • Godkjennelse av tegning og budsjett
  Leveringsdato avtales


  4) Overlevering
  • Eventuelle feil og mangler utbedres
  • Dato for utbedring