Råd og hjelp til design av uterom i parker, byrom o.l.

  I dag bruker mange mennesker parker og andre uterom til løp og ballspill, men større anlegg som skater- og parkouranlegg blir også flittig brukt. Mennesker i alle aldre bruker det offentlige uterom mere og mere aktivt. Enten man er alene eller sammen med andre. Utover dette velger flere barnefamilier å bli boene i byen, noe som også stiller krav til designet. Ønske om å tiltrekke turister, så har designet av byrommet høy prioritet.


  Er du f.eks. prosjektleder i en kommune, og skal i gang med å rennovere eller etablere et nytt lekeområde, eller en ny skaterpark til de unge? Så hjelper vi deg. Vi gir råd og hjelper hele veien fra ide til tegning til utførelse.

  Når vi utvikler en lekeplass så snakker vi typisk om utfluktsmål og lekespots. Her kan du lese mere om de to typene uterom til det offentlige byrom. Få flere informasjoner f.eks om prosessen.

  Utfluktsmål eller bare et spontant lekespot?


  Leke og bevegelsesapparater kan inngå i byrommet på mange forskjellige måter. I en mindre skala kaldt et lekesport, eller i større skala som et desidert utfluktsmål. Om det er den ene eller den annen løsning som blir valgt, kommer an på størrelsen, beliggenheten og økonomi.

  Definisjonen av et lekospot er at det er få, eller kun et enkelt, lekerapparat med, som innbyr til spontan aktivitet. Det er små elementer i bybilde som typisk er satt opp i nærheten av fotgjengerovergang eller anden bløt trafikkforbindelse.

  Utfluktsmål defineres som lekeplasser, parkouranlegg og fitnessområder o.l. De har typiske en viss størrelse og har flere aktiviteter eller lekeverdi, så turen er planlagt.

  Les mere om utfluktsmål og lekespot. Her beskriver vi bl.a. oppbygningen av uterommet.


  Les om utfluktsmål og lekespot

  Hvordan bygger og skaper vi det beste uterom?

  Vi jobber med fire begreper når vi skal skape en lekeplass:

  Sånn forløper prosessen

  Vi har bred erfaring med å utvikle og designe lekeplasser, oppholdsrum o.l. til det offentlige rom. Vi tar høyde for alle forhold i prosessen. Dette er en sikkerhet til deg, så du vet vi kommer frem til nettop den løsning som dere ønsker dere. Her ser du får du et innblikk i prosessen når vi designer et uterom, park o.l.


  1) Oppstart
  • Rådgivning
  • Besøk av lokasjon
  • Hvem er brukere-målgruppe
  • Budsjett
  Tidsetimat


  2) Design
  • Innspirasjon og referanser
  • Workshop
  • Beregning av customdesign
  • Prosjektforslag/2 D eller 3 D illustrajon
  Evt. rettelser


  3) Godkjennelse
  • Presentasjon
  • Godkjennelse av tegning og budsjett
  Leveringsdato avtales


  4) Overlevering
  • Eventuelle feil og mangler utbedres
  • Dato for utbedring


  Ønsker du at vi ringer deg opp ? 

  Utfyll vennligst formularen vår, så ringer vi deg opp.