Lekeplassen er en stor motorisk treningsbane

  I barnehagen lærer barna sin egen kropp å kjenne, og de skal lære alt det kroppen kan, og de øver seg på å bli bedre til alt. Der er derfor viktig at lekeplassen i barnehagen er bygd opp så den understøtter denne utviklingen og styrker barnas grundmotorikk. Det vil si lekeplassen i en barnehage skal være satt sammen av elementer som styrker og trener de tre sanene:


  1) Taktilsansen
  2) Vestibulersansen
  3) Kinestesisansen


  Å satse på den fysiske aktivitet og italesette denne er først et behov som skal dekkes når de rammer skolealderen. Det er nettop her den intuitive gleden ved bevegelse forsvinner hos mange barn.

  Samtidig skal lekepalssen være et sted hvor de kan øve mange sosiale ferdigheter og leke sammen med andre barn- både i små og store grupper. Mange overser også viktigheten i å ha noen små oasere , så det er mulighet til å gjemme seg og være alene et øyeblikk.


  Litt mere om de tre sansene  1) Taktilsansen
  Taktilsansen også kaldt følesansen, handler om å føle og få inntrykk via huden. For å stimulere denne sansen så skal vi innby barna til å røre på seg og å eksperimentere med forskjellige materialer og overflater. Så de via kroppen kan få erfaringer med forksjellige overflater og materialer. Helt små barn «smaker» på alting for å få en fornemmelse og de litt større barna bruker fingrene til finne svaret.

  En del av treningen av denne sansen kan forsterkes gjennom de klassike vann- og sandlekene. Det er også viktig å fokusere på at det er mange forskjellige overflater og materialer på lekeplassen. Det å passe på dyr, eller planter, spikke og forme figurer, matlaging eller det å samle innsekter til insektshotellet er bare noen eksempler på konkrete aktiviter som stimulerer taktilsansen.

  Se f.eks. våre referanprosjektet Slotspladsen Randers.


  2) Vestibulersansen
  Vestibulersansen også kaldt likevektsansen. Denne sansen styrer balansen og følelsen til kroppen i forhold til tyngdekraften. Sansen sitter inne i øret og
  derfor handler det om å få hodet ut i forskjellige posisjoner. Der er vestibulersansen som forteller hjernen vår hvor i rommet vi er , om vi beveger oss eller står stille, hvor fort vi beveger oss, og i hvilken retning vi beveger oss.

  For å styrke denne sansen kan vi snurre rundt, huske, sykle eller på kjøre på leketøysscooter.Vestibulersansen styrkes når det veksles mellem det å være veldig aktiv og å sitte stille, så kan vi få en fornemmelse av hvor fort svimmelheten forsvinner , derfor er det viktig med små steder til opphold på lekeplassen.

  Et eksempel på trening av vestibulersansen kunne være å huske, skli, hoppe, snurre rundt og å balansere.


  3) Kinestesisansen
  Kinestesisansen blir også kaldt stillingssansen. Det sendes signaler opp til hjernen om hvor kroppens ledd og muskler er plassert. Barnet får erfaringer med å plassere kroppen i forhold til rummet, og samtidig bøye og strekke, spende og slappe av i musklene.

  Eksempel på trening av kinestesisansen er å klatre i klatrenett, gå på balanseline, hoppe på trampolinn eller spille ballspill. Under denne katergorien vil du f.eks, finne hengekøyer, yoga- og avspendingsplatåer, husker, trampolin, karuseller og klatreanlegg.

  Se f.eks. våre referanprosjektet Frejaskolen.