Lekeverdier i institusjoner  Balancere:

  Å balansere på f.eks. en hinderløype bidrar til å utvikle det lille barnets vestibulærsans og proprioseptive følelse. Balansering - samt det å klatre og huske - styrker også koppen fysisk og forbedrer koordinasjonen. Lekeverdien vil også utfordre barn på nye og kreative måter.

  Huske:
  Å huske skaper frihetsfølelse. Å huske bidrar også til å finjustere balanse og følelse for rytme og timing.

  Rotere:
  Kontrollert rotasjon er viktig for barns vestibulære utvikling. Karuseller og andre roterende apparater er bra for barn i alle aldre.

  Under / igjennom:
  Tunneler og lukkede apparater utvikler den romlige bevisstheten (propriosepsjon). Lukkede redskaper gir også fantastiske og trygge steder å gjemme seg. Det forsiktige barnet kan kanskje starte med å leke gjemsel i et lekehus, og det litt mer dristige barnet kan ganske enkelt krabbe opp i et tårn der det ikke kan sees.

  Opp over:
  For barn er det noe uimotståelig i å krabbe/løpe opp over en ribbe. Barnet føler seg stor! Nivåhopping i terrenget styrker vestibulærsansen (balansen) og proprioseptivsansen. En skråning på ca. 30-40 grader er nok til å skape ønsket bevegelse.

  Høyt oppe:
  Lek som er på grensen til det farlige, er nødvendig og utviklende. Ved å leke høyt oppe lærer barnet å føle sine egne grenser og utfordre følelser på egen kropp. Denne lekeverdien er det beste ulykkesforebyggende tiltaket, siden barn på den måten lærer risikomestring.


  Vippe:
  På en enkelvippe (både sittende og stående) lærer barna å bruke sin egen kraft til å skape en dynamikk - og muskulaturen styrkes. Kinestesisansen (muskel/ledd) utvikles. Denne typen er beregnet for barn i barnehagealderen. En dobbelvippe krever samarbeid, og den er beregnet for barn fra 4-5 årsalderen, ellers er det nødvendig med hjelp fra en pedagog eller lignende.
  Følelser av vekt og balanse utvikles naturlig mens barna bytter på å sitte.

  Glide / rutsje:
  Fornemmelsen av hastighet gir barn spenning, og det kiler i magen. Bevegelsen er tvungen, det vil si den kan ikke stoppes når den er igangsatt, så for barnehagebarnet må ikke sklien være for høy.

  Hoppe:
  Utviklingen av sansemotorikken skjer gjennom gjentakelse av bevegelser, som med tiden kommer til å sitte i ryggraden. Når barn utvikler bevegelsessikkerhet og oppnår kroppskontroll, bygges både selvverd og selvtillit opp.

  Klatre:
  Krysskoordinasjonen styrkes når barnet klatrer. Lekeverdien utvikler forbindelsen mellom hjernehalvdelene, noe som bl.a. påvirker barnets leseegenskaper.

  Føle:
  Taktilsansen kommer inn i lek gjennom føtter, hender og andre kroppsdeler. Når barnet f.eks. leker med sand eller stål, vil det få vidt forskjellige fornemmelser. Denne sansen er viktig for å stimulere fra tidlig alder og dermed i alle lekeplassløsninger i barnehager.


  Mange lekeverdier styrker barnets utvikling

  Med kroppen merker barnet verden. Barnet beveger seg rundt og ved lek styrkes barnets motoriske evner. Vi jobber med å tilføre vår lekeapparater og lekeplassen så mange lekeverdier som mulig for å støtte barnets motoriske utvikling.