Lekeverdiene i skolegården  Balansere:
  Hinderløypen er et av flere lekeapparater som er genialt i skolegården. Både barn på småskoletrinnet og mellomtrinnet har stor glede i å balansere av sted, og dermed stimuleres vestibulærsansen og proprioseptiv (romlige) følelse, samt krysskoordinasjonen. Å balansere - som å klatre og huske - styrker også fysikken.


  Huske:
  Å huske gir en følelse for rytme og timing og vil være med på å finjustere balanseevnen. Huske er spesielt et yndet lekeapparat på småskoletrinnet og vil skape en fantastisk frihetsfølelse.


  Roteret:
  Karuseller og husker (som er snurrer rundt) er også utviklende for den vestibulære utviklingen.


  Under/igjennom:
  Spesielt på småskoletrinnet er tunneler og andre lukkede apparater morsomme - og gir mulighet til å leke gjemsel og fantasilek. Disse lekeapparatene er utviklet for den romlige bevisstheten (propriosepsjon).


  Opp over:
  Noen barn elsker høyder, andre er redd for dem. Skolegården er et trygt miljø hvor det kan trenes på å tørre å søke oppover. Tårn, berg, klatrenett men også nivåhopp i terreng er lekeapparater og miljøelementer som kan brukes til å styrke proprioseptivsansen (oppfatte rom). En skråning på ca. 30 til 40 grader er nok til å skape ønsket bevegelse.


  Høyt oppe:
  Klatring mot toppen kan være skremmende, og barnet merker sine egne grenser. Hva kreves av omgivelsene for å overvinne en følelse av frykt? Spesielt denne lekeverdien lærer også barnet om risikomestring.


  Opphold:
  Å henge ute er viktig for de store barna på ungdomstrinnet. Her kan man hygge seg, gjøre lekser eller slappe av. Utemøbler er viktig for denne elevgruppen. Utemøblene kan også brukes av læreren til å trekke undervisningen ut i uterommet.


  Vipper:
  Vipper kan være både sittende, stående, for to eller flere. Vippene brukes spesielt småskoletrinnet og lærer barnet om kraft og dynamikk og gir muskelstyrke, det vil si utvikling av kinestesisansen (muskel/ledd). Hvis jeg sparker hardt av, hva skjer i den andre enden? Vippen til skoler er oftest for flere brukere (i motsetning til vippene til institusjoner) og dermed et sosialt lekeapparat som krever gode samarbeidsevner.


  Gli / skli:
  Hastighet gir barnet spenning, og det kiler i magen. Bevegelsen er oftest tvungen, det vil si, når man først har begynt kan ikke leken stoppes, - barnet fortsetter å skli ned. Føles det farlig eller morsomt? Noen barn blir mer dristige og vil prøve å gli på andre måter.


  Hoppe:
  Hopping er morsomt både på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Når man hopper, f.eks. på en trampoline, utvikles sansemotorikken gjennom gjentakelse av bevegelser, som med tiden kommer til å sitte «fast» som f.eks. å sykle. Lekeapparatet gir bevegelsessikkerhet og kroppskontroll, noe som vil gi både selvverd og selvtillit.


  Klatre:
  Når barnet klatrer styrkes krysskoordinasjonen og forbindelsen mellom hjernehalvdelene. Dette øker barnets leseferdigheter.


  Føle:
  Taktilsansen påvirkes når gjenstander berøres, f.eks. å føle sand med hendene. Eller dufter til blomster på en vårdag - denne sansen er for de minste f.eks. barnehagebarn eller spesielt følsomme barn.

  De gode lekeverdiene det burde være i skolegården

  Kroppen er barnets verktøy for å merke verden. Er overflaten varm eller kald? Kanskje hard eller myk? Når barnet beveger seg rundt, f.eks. på en hinderløype eller må stå i kø ved svevebanen, er det mulig å vente til det blir sin egen tur?

  Når vi lager lekeplassen, er landskapet og arkitekturen i området viktig, men målgruppen og lekeverdiene er minst like viktige. Vi anstrenger oss for å tilføre til så mange lekeverdier som mulig til uterommet ditt.