Utvalgte referanser av lekeplasser til barnehager

    I barnehagealderen lærer de å kjenne sin kropp. Her øver barna i å bli bedre motorisk, noe som setter krav til lekeplassens deisgn. Lekeplassen til barna i barnehagen skal inneholde redskaper, som kan styrke og utvikle barnas grundmotorikk. Det skal også være et sted som barna kan trene forskjellige sosiale ferdigheter, alene eller med andre barn.

    Skulle dere ha spesielle behov så tilpasser vi innretningen til de ønsker som dere har, for å optimere leken og innlæringen. selvfølgelig følger vi alle retningslinier i forhold til sikkerheten.

    Få innspirasjon av designløsningene våre til barnehager, instutisjoner og andre offentlige uterom - som skal romme små barn med forskjellige mål.