DGI Horsens

    Prosjektet ved DGi Horsens blir også kaldt Playground. Playground er porten mellom by og natur og er med til å løfte et passivt område ved P-plassen ved Forum Horsens. Samtidig så er Playground med til å forbinde Horsens bys rekreative linier med sin plassering nær stisystemet til Nørrestrand. Dette forsterkes ved at det er malt med asfaltmaling i kanten av parkeringsplassen.


    En rød tråd

    I prosjektet er det lagt vekt på å skape et samspill mellom bygning, parkeringsplassen og arealet forran huset. Den fargede belegningen og apparatene vekker oppmerksomhet, og passer også inn til arkitekturen på Gym House. Playground virker som et spennende blikkfang ved ankomstområdet til Gym House, og området bak. Parkour og ballspill signaliserer om husets funksjoner.
    Et sted som rommer aktivitet og mosjon.

    Foran GymHouse er det et aktivt fellesområdet som er et pause- og møtested til alle brukerne på stedet. Alle apparatene, belegningen m.m i anlegget kan brukes når det trenes parkour, både til nybegynnerne og til de trenede. For å understreke apparatenes funksjoner så er de synliggjort med effektbelysning og en helhetsbelysning av området.