Apparater og anlegg til Frederikssund Idrætsbys 'utendørs gymsal'

  Det er en stor glede for oss igjen å samarbeide med Schul Landskabsarkitekter, som har utviklet det nytenkende konseptet for Frederikssund Idrætsbys ca. 3.000 m2 store trenings- og aktivitetsplass.

  Med ideen om å etablere en 'utendørs gymsal' på plassen mellom svømmehallen og fotballbanen, strekker Schul Landskabsarkitekter normene for hva et idrettsaktivt utendørsområde normalt kan.

  Apparatene for gymnastikk møter andre disipliner


  Gymnastikk er grunnleggende for idrettsaktive barn, unge og voksne i alle idrettsgrener, og i designen av aktivitetsplassen «trekker» Schul Landskabsarkitekter gymsalen og dets apparater utendørs og kobler gymnastikken til både ballspill, klatring, løping og lek.

  Elverdal ble valgt som leverandør av alle apparater og produkter, fordi våre forslag i både materialer og funksjoner får gymnastikkens apparater, disipliner og kvaliteter omsatt til utendørsbruk. Elverdal har klart å ramme inn et ønske om en sammenheng mellom funksjoner, design og estetikk. Både i farger og materiale. Ved å levere rene, helsveisede, rustfrie stålprodukter, kan vi sikre at det skapes en rød tråd i hele estetikken i hele området.

  Et utendørs bevegelseseksperimentarium


  På aktivitetsplassen skal Elverdal etablere fire forskjellige bevegelsessoner. Det er løyper av apparater med varierende vanskelighetsgrad, slik at barn og voksne kan prøve seg på grunnleggende bevegelseselementer. På mange av apparatene kan det gjøres øvelser som stimulerer vestibulærsans og den proprioseptive sansen (muskel- og stillingssans). Sanser som er grunnleggende for enhver sportslig utvikling.

  I tillegg får ballspill en helt ny dimensjon med en multibane, der en stor luftpute kan rulles ut. Luftputen gir annerledes oppvarmingsmuligheter, slik at barn trygt kan utforske grenser både med kroppen og med ballen.

  Sone 1 - den grønne

  Sone 1 er en utendørs gymsal med de klassiske elementer fra en gymsalen og med ballspill.


  Her kan barna utfordre grensene sine med både kropp og ball.

  I sommerperioden vil både fotball- og gymnastikkforeninger avholde faste aktivitetsdager her.


  Sone 2 - den røde

  Den røde sonen er til gymnastikk til de minste og har apparater i barnehøyde.

  Variasjonen i apparatene er vigtig, for så blirn barna stimulert til å å utforske kroppen på nye måter. Derfor er det så mange forskjellige apparater.
  Øvelsene vil trene vestibulærsansen og den proprioceptive sansen.

  Her kan
  barna utforske og avprøve bevegleser i trygge rammer.


  Sone 3 - den blå

  Den blå sonen er plassert sentralt i utendørs gymsalen, med et mere rått og urbant uttrykk.

  Denne sonen er animert til fart, fri bevegelse, klatring og koordinering.

  Her står
  det et flott klatretårnet som en klippe og en skulptur.


  Soen 4 - den grønne

  I denne sonen er det fokus på styrke- og gymastiske elementer.
  Klassiske gymnastikkapparater står sammen med moderne utstyr til f.eks. trx trening.


  Sonen er primært til de voksne, til både selvorgansert og organisert bruk.

  Barnas
  agilitet gjør at de også vil kunne bruke apparatnen når de vil klatre.


  Er du interessert i å høre mer?  Plassering
  Frederikssund Idrætsby
  3600 Frederikssund


  Referansenummer
  7848

  Byggeår
  2021