LekeHavet- en temalekeplass i Nordhavnen

  I utbudet fra Cobe var det et ønske om to spesialdesignede lekeapparater: Kranen og Fraktskipet., som i uttrykk og materialevalg skulle harmonere med og sklidre det industrielle havnemiljøet til Nordhavnen.  Briefing fra Cobe til Elverdal

  Opplegget fra Cobes landskapsarkitekter var en temalekeplass. Elverdal skulfortolke og designe en kran og et fraktskip, som med sitt uttrykk og materialevalg, skulle vise sammenhengen mellom designerideen og resten av lekeplassen. Dessuten skulle en rekke lekefunksjoner, bestemte materialevalg og et uttrykk, som skulle harmonere og passe inn i nærmiljøet, oppfylles.  Elverdals løsning – Nordhavnens industrielle uttrykk

  Vrakrester av skipet, kasser o.l. flyter rundt i den bølgende gummibelegning, som ligger som et vann rundt om lekekranen og baugen på båten. På kranen er det plass til pauser, balanse og fart. Løsningen har det industrielle Nordhavnsuttrykk med materialer i rustfritt og galvanisert stål. Varene til det spesialtdesignede fraktskipet, ligger å flyter i vannet.

  Lekeverdi
  Vi leverte hinderløype og andre lekeapparater. Prosjektet bestod av en spesialdesignet kran, som skulle inneholde følgende lekefunsjoner: skli, klatre, og krabbe. En løsning hvor oppholdsmuligheter, balanse og fart skulle understøtte kranens funksjoner på havnen.
  Baugen forestiller en kantet båt. Varene er falt i vannet og ligger i bølge i bølgene. En multifunksjonell løsning, med skipselementer som er tenkt inn i lekeapparatene med forskjellige lekefunksjoner og oppholdsområder. Lekeplassen legger i høy grad opp til rollelek og inneholder også flere sentrale sansemotoriske utfordringer:

  Vestibulersansen: Huske og svinge.
  Kinestesisansen: Krabbe, klatre, balansere og hoppe.
  Taktilsansen: berøring med stål, gress, sand, gummi og tre.

  Materialevalg
  Materialene til LekeHavet er valgt ut fra at det skal få oss tilbake til Nordhavnens industrielle periode. Utrykker blir fremhevet med materiale som galvanisert stål sammen med eik. Utover det estetiske uttrykket skal det også være med til å sikre at redskapene konstruksjonsmessig overholder alle krav og sikrer en holdbarhet.

  Prosessen
  1. Som rådgiver til byggherren BY og Havn I/S inviterte Cobe Elverdal, for å komme med det beste budet på en kran og et fraktskip.
  2. Budsjettet skulle dekke to spesialdesignede produkter: Kranen og Fragtbåten. Det var også en beskrivelse med ønsker om lekefunksjoner, materialvalg og uttrykk.
  3. Elverdal startet den kreative prosessen med å tolke utbudsmaterialet.
  4. Elverdal ble valgt som vinner
  5. Elverdal er i løpene kommunikasjon med kunden ang eventuelle justeringer.
  6. Elverdal tegner den endelige løsningen
  7. Elverdal produserer og bygger den endelige løsningen.
  8. Avlevering og åpning av lekeplassen.

  Kontakt
  info@elverdal.no

  Plassering
  Århusgadekvarteret
  2150 København Ø

  Byggeår
  2017

  Referansenummer
  3547 og 3550