Naturlekeplassen som er like i nærheten

  På lekeplassen Nærheden er det plass til at både store og små kan boltre seg på den nesten 200 meter lange forhindringsbane som har mange lekeruter i det grønne terrenget. Naturlekeplassen er det største området i nærmiljøet, så det er hele Nærhedens samlingssted for sosiale aktiviteter.
  Et ligger tett på boligområdet og den nye skolen som skyter frem.


  I sammarbeidet med byutviklingsselskapet NærHeden P/S, som sto for utviklingen av hele boligområdet, har vi utviklet og etablert naturlekeplasssen som ligger på Nærhedens grønne areal.


  Direktør Ole Møller fra Nærheden P/S uttaler:
  "Naturlekeplassen gir et fantastisk aktivitetstilbud til Nærheden. Den ligger i en av de grønne oasene, som er med til å få naturen inn i bydelen. Den gir også beboerne opplevelsen av natur, ikke bare med nyslått grass og trær.

  Her kan man leke i grasset med blomster, oppleve insekter og iaktta bevegelsene i vannet. Lekeplassen gir plass til både lek, bevegelse,
  fordypelse og læring om naturen. på Nærheden kan barna samles på tvers av boligområder, og leke mange forskjellige leker. Besteforeldrene gi barnebarna fart på huska, og de litt større barna kan leke sisten og fangelek på forhindringsbanen".
  Den inviterer også de voksne til å leke med, eller å trene på banens forhindringer.
  Inspirasjonen til det naturaktige preget på lekeplassen , med de krumme trestokkene, er kommer fra områdene tett på Nærheden – Sejlbjerg Mose og Hedeland Park.
  Forhindringsbanen har fått den litt mere vilde naturen med inn og skaper en grønn lomme til lek, fotball, opphold og avslapning i boligomådet. I landskapet ligger den som en «stasjon» tett på en elv, hvor det blir samlet opp regnvann, som fører oss videre til enda et grønt fellesområdet med benker og border.


  Til lek på tvers av aldersgruppene

  En forhindringsbane gør at det er morsomt å leke sammen på tvers av aldersgruppene. De minste kan øve balanse på trestokkene og klatre over de lave forhindringene. Når balansen først er fundet, så blir det vanskeligere jo fortere du vil igjennem banen.

  Fordi banen har forskjellige vanskelighetsgrader, så er det plass til alle. Her kan det hoppes fra topp til topp, gå armgang, balansere på bommen og tauene, klatre over nett og lianer.
  Naturlekeplassen legger opp til mange forskjellige fellesleker, så alle kan være med, f.eks. til «jorden er giftig», hajen kommer eller en anden lek som krever fart over feltet. Hvem er med?  Er du interessert i å høre mer?

  Plassering
  NærHeden
  2640 Hedehusene

  Byggeår
  2020  Referansenummer
  7362