Dyveke Fritidshjem

Ved Dyveke SFO skulle de ha et fantastisk nytt lekeområde, som Elverdal tegnet. Nedenfor kan du lese litt om tankene bak.

Et godt sted å være

Målet med lekeplassen var å skape et område med mange og varierte leke- og læringsmiljøer for alle barna på fritidsordningen. Man har hatt både små, mindre og større barn, gutter og jenter, deres ulike former for lek og sanseopplevelser samt utfordringer m.m. i tankene. I det ferdige resultatet har barna muligheter for å eksperimentere og utvikle sin nysgjerrighet, fantasi, oppmerksomhet, konsentrasjon og bevegelsesglede.

Vi har arbeidet med lekerom og lekeapparater i robuste materialer som med sitt lette uttrykk passer inn i uterommet. Samtidig har vi hatt fokus på å skape et sted hvor både barn og personale trives. Apparatene er i seg selv ikke støyende, men den hyppige bruken vil naturligvis kunne høres i form av lekende og glade barn.Plassering

Danmark

Røde Mellemvej 71, 2300 Kbh S

Utført

November 2014

Referansenummer

2091, 2179