Christian Frederiks plass – en fortelling om Norge

  I hjertet av Oslo ligger lekeplassen Christian Frederiks plass, som med sitt design er med til å hylde norsk kultur og natur.
  Lekeapparatenes skrå flater gjør plassen mere åpen, og det er enkelt å komme til lekeplassens midtpunkt, Fjellet. Det er med sin høyde med til å gjøre lekeplassen synlig og lett å gjenkjenne.

  Lekeapparatene inneholder lekeverdier til barn i alle aldre. Stien som fører deg igjennom lekeplassen, er tydelig markert, dvs den skaper også plass og rom til forbipasserene.  Baggrund for konceptet


  Lekeplassen ligger sentralt plassert rett utenfor Oslo S, hvor turiststrømmen er stor. Vi hadde et ønske om å skape en fortelling om Norge og samtidig være et læringsmiljø for de mange besøkene.

  Den rolige mangfoldighet i den norske natur, fra skjærgårdens små øyer, igjennom granskogen til de majestetiske fjell, som viser seg i små treskulpturer, lekeøyer og et klatrefjell.

  Mangfoldet og temaet understrekes av et avdempet og moderat fargevalg, som er med til å lede de besøkene inn på lekeplassen. For de lokale, så vil lekeplassen vekke minner fra barndommen.

  Funksjonene er


  1. Elv med vannløp og balanseklipper
  2. Lavlandet med fugleredehuske
  3. Bygda med lekehua og balansebane
  4. Vandrestier med balansebane og bro
  5. Fjellet og hoppbakken som en klatreskulptur
  6. Havet med hinkeruter, spill og baner.

  Og mye mye mere…


  Lekeverdien


  Elverdals arkitekter var de kreative i denne prosessen og har utviklet og designet denne lekeplassen. Våre ingeniører og vår produksjon har produsert alle elementene. De spesialdesignede lekeapparatene inneholder mange forksjellige lekeverider.  Prosjektet består av et unikt lekefjell, som inneholder lekefunksjoner som å skli, klatre og krabbe. Der er også mulig å oppholde seg på toppen. Fjellet er omringet av små øyer, som variere i høyde, utforming og farge. Det er mulighet å gå mellem de små øyene bl.a. gå over de små balansestokkene, så balanseevnen styrkes. på trampolinene kan det hoppes og i Olivia lekehusene kan det lekes stille og rolig.  Til de rolige sansemotoriske lekeapparatene finnes det kikkert og talerør. En norskgranskog står som innformasjonstavler med interessant viten om Norge.  En multifunksjonell løsning med både fysisk og sansemotoriske utfordringer – som:  Vestibulærsansen

  - huske og svinge

  Kinestesisansen:
  - krabbe, klatre, balansere og hoppe

  Taktilsansen:
  - berøring av gummi og tre


  Materialvalg

  Lekeplassen er bygd oppå en eksisterende belegning, og anlegget består av elementene:

  • Gummibelegning
  • Gummisten
  • Maling av asfalt
  • Termoplast

  Lekeapparatene er utført i forskjellige materialer, her er fjellet den største enkeltståene konstruksjon som er bygget som en selvbærende enhet i stål. Klatreveggen er bygget i polyester, og til klatrerør og klatretunnel er det benyttet plast. Til lekeapparatene som huske, broer lekehus mm. er det brukt tre.  Bak disse valg a ligger det noen overveielser som skal sikre at apparatenes konstruksjonsmessige krav overholdes, og at det er sikret en god holdbarhet.

  Prosessen


  1. Elverdal blir kontaktet a av byggherren – Oslo kommune – primo mars 2019.


  2. Ønsket var en lekeplass som skulle stå klar til åpningen av Oslo som miljøhovestad 2019. Målet for Oslo kommune var en lekeplass som kunne fungere som et utfluktsmål, altså et mål som man oppsøkte som Oslobeboer og som turist.

  Løsningen skulle skape ett attraktiv og lett brukervennlig aktivitetsområdet, som hadde en bred målrettet brukergruppe. Den brukergruppen med høyst fokus var barn og barnefamilier. Løsningen måtte i ikke medføre endringer i den eksistereme belegningen.


  3. Elverdal begynner den kreative prosessen.


  4. Elverdal presenterer og vinner oppgaven som leverandør av lekeplassen.


  5. Elverdal fremstiller og bygger løsningen.


  6. Avlevering og åpning av lekeplassen ultimo juli 2019.


  Plassering
  Chr. Frederiks plass 2
  0154 Oslo

  Byggeår
  2019


  Referansenummer
  4580