Dansk Blindesamfund - en aktivitetsbane på Fuglesangcentret

  Som svakseende eller blind er det ikke alltid like lett å komme seg ut å trene. Bare det å skulle gå en tur rundt i byen kan være en utfordring og krever øvelse. På det utendørs mosjons-universet på Fuglesangcenteret gir Danks Blindesamfund mulighet til å trene og ha det morsomt på en å samme tid.

  Utearealet er designet rundt en aktivitetssti. Her kan de svaksynte trene på noen av de utfordringer som de vil møte i daglig i bylivet og trafikken. Først og fremst er tanken at utemiljøet skal gi mot på å bevege seg rundt. Det er et sted til alle uansett alder, synshandikapp, familie, gjest osv.
  De tre leke- og treningsuniversene

  Den lange treningsbanen er todelt, så du kan velge om du vil ta den enkle eller den vanskelige turen, med trapper, kantstein, bommer, stolper, ujevnt underlag, lys og skygge m.m. Den breie banen gir mulighet til å gå sammen med en støtteperson eller en førerhund. Med bind for øynene eller mørke briller, kan de seende utfordre sansene sine.

  Følger man stien rundt så kommer man til tre øyer med leke- og treningsfasiliteter til forskjellige aldersgrupper. Den ene øya er et dynamisk treningsunivers som legger opp til fellesskap og samarbeidet. Her kan de hoppe på trampolin, sykle, og kjøre i sittekarusell sammen. En annen øy har en utfordrene forhindringsbane med en lang sklitur. Turen opp igjen er over klatrenett, balansestubber og -bommer. Her kreves det konsentrasjon, muskler og koordinasjon.
  Den tredje øya er et sanselig lekeunivers til de minste. Her blir det lagt opp til ro, fordypelse og morsom rollelek. Utover å nyte naturens egne lyder, kan de også lytte til lydene fra de integrerte musikk instrumentene. Her kan familiene slappe av og kose seg når barna leker.

  De tre leke-og treningsuniversene stimulerer flere leke-og treningsverdier. Lekeuniverset til de små er med til å utvikle de taktile sansene, fordypelse, språk og sammarbeidet. En tur på hinderløypa styrker ledd- og stillingssansen (kinestesisansen), krysskoordinasjonen og kroppskontroll generelt. Treningsfunksjonene til de voksne er med til å utvikle kroppskontroll, styrker balanse- og vestibulærsansen, koordinasjonen og kretsløpet.

  Her kan du lese mere om lekeverdier og bevegelser.  Alla mulighetene til plassen


  Todelt spesialdesignet og to km lang treningsbane med varierende utfordringer.

  Hinderløype med balansebom, -stubber og tau, klatrenett og plattformer til pauser.

  En dobbelt sklie.

  Treningselementer til utendørs fitness og treningssykler, sittekaruseller og trampoliner samlet i en sirkel.

  Lekeplass med fugleredehuske, sandkasse med lekehus, musikkinstrumenter, husker og sklie.
  Konsept

  Det som var Elverdals fokus ved planlegningen på Fuglesangcentret var aktivitetsbanen. Her skulle formålet være å trene noen av de utfordringer som de synshandikappede møter i bylivet. Tre leke- og treningsøyer gir mulighet til å dyrke utendørsmosjon sammen, på tvers av alder. Til de minste barna er det et sanselig univers, til de større barna er det en litt vild hinderløype, og til de voksne er det fitnessapparater.

  De materialene som er valgt er varme og 'imøtekommende' og er i sterk fargemessig kontrast til bygningen og de grønne omgivelsene. Aktivitetsbanen, med leke-og treningsøyene, forbinder de grønne områdene på Fuglesangcentret både visuelt og funksjonsmessig.

  Taktile kart, over området, og skilt gjør at det er enkelt for brukerne å få et overblikk over området og treningsmulighetene.

  Er du interessert i å høre mer?  Plassering
  Fuglsangcentret
  7000 Fredericia


  Referansenummer
  4526

  Byggeår
  2019