Utvalgte referanser fra skoleprosjekter

Skolens lekeplass skal være et kjerneområde hvor barn og unge kan møtes, leke og oppleve. Arkitektene våre utarbeider i samarbeid med skolen, en komplett plan for det nye lekeplassprosjektet tilpasset ønsker og krav fra skolen, tilsatt Elverdals ekspertise innen bla. sikkerhet på lekeplassen, lek og læring.


Her har du våre medarbeidere!


Har du bruk for hjelp til å finne de riktige lekeapparatene, eller mangler du inspirasjon til å designe ditt nye uterom?

Om det dreier seg om det ene eller det annet, så vil vi gjerne hjelpe deg.

Finn kontaktperson