Utvalgte referanser fra skoleprosjekter

    Skolens lekeplass skal være et kjerneområde hvor barn og unge kan møtes, leke og oppleve. Arkitektene våre utarbeider i samarbeid med skolen, en komplett plan for det nye lekeplassprosjektet tilpasset ønsker og krav fra skolen, tilsatt Elverdals ekspertise innen bla. sikkerhet på lekeplassen, lek og læring.