Barnehagens uterom

Med prosjektene våre ønsker vi å skape rom som underbygger barns trivsel, lek og utvikling. Leken har en verdi i seg selv og kan ta mange former. Derfor vil du se et bredt utvalg av uteromsprodukter, som underbygger arbeidet med de seks læreplan-temaene i «Den styrkede pædagogiske læreplan».

Lekeplassen skal romme mer

Utover de motoriske utfordringene som en lekeplass tradisjonelt inneholder, prøver vi å oppmuntre til sosialt fellesskap, undring og eksperimenter. Det kan f.eks. være værstasjoner og Bukkene-Bruse-broer, vannsluser og talerør. Flerbrukshus med spikkeplasser, tegnetavle og fortellerhjørne. Vi passer på at både barns og voksnes ergonomi tas hensyn til når vi utarbeider løsninger.

Olivia - en verden av muligheter

I Olivia-serien vil du kunne utforme dine egne unike løsninger, som passer til dine ønsker for en lekeplass. Skal huset fungere som et utkikkstårn, et postkontor eller et kjøkken? Skal det bygges inn små rom til små funn? Kanskje det skal bo en hane på taket? Med Olivia-serien er du med på å bestemme ditt eget barneunivers, som støtter ditt pedagogiske arbeid med barna.

Anvendte produkter