Småbarnsavdelingens uterom

Med prosjektene våre ønsker vi å skape rom som underbygger barns trivsel, lek og utvikling. Leken har en verdi i seg selv og kan ta mange former. Derfor vil du se et bredt utvalg av uteromsprodukter, som underbygger arbeidet med de seks læreplan-temaene i «Den styrkede pædagogiske læreplan».

Små rom på lekeplassen

Når vi skaper lekeplasser for de minste, passer vi på å lage flere små rom på lekeplassen, så det ser trygt og koselig ut for barna. Plass til eksperimenter, individuelle sanseopplevelser og sosialt fellesskap. Barn i småbarnsavdelingen har ofte voksne med i leken. Derfor har Olivia-serien lekehus som er lett tilgjengelige for voksne, så barn og voksne kan nyte «sølekaker og sandkaffe» sammen.

Bevegelse, fordypelse og rolig lek

Lekeplassen er utformet slik at den fremmer barns lyst til å bevege seg, utfolde seg og fordype seg – dufter fra planter, en fuglekasse og et klokkespill som pirrer nysgjerrigheten. Ønsket med prosjektene våre er at småbarn får lyst til å gå på oppdagelse og utforske uterommet. En lekeplass som er et hyggelig sted å være i all slags vær.

Anvendte produkter